Tip 1: bekijk meerdere kerken tegelijk bij de herbestemming van kerken

Paul Vermeulen (De Smet – Vermeulen Architecten) en Paul Viérin (noAarchitecten) hebben 12 aanbevelingen om de herbestemming van kerken aan te pakken.

De herbestemming van een kerkgebouw wordt best aangepakt binnen een groep van kerken in de omgeving. Die omgeving kan beschreven worden door de gemeentegrenzen, maar het is aangewezen ook daarbuiten te kijken: het eigenlijke criterium is nabijheid. Welke kerken lenen zich het best voor - eventueel gedeeltelijke - herbestemming, welke blijven het best voorbehouden voor verder religieus of 'zingevend' gebruik?

Allerlei factoren kunnen de afweging sturen. Over de ligging kan men zich bijvoorbeeld afvragen: wat is de positie van het kerkgebouw in de gemeente? Hoe verhoudt het zich tot de publieke ruimte? Is er een kerkhof aanwezig? Ook architecturale en bouwfysische kenmerken eisen de aandacht op: hoe hoog is de erfgoedwaarde? Hoe hoog zijn de verwarmings- en onderhoudskosten? Is het gebouw gemakkelijk opdeelbaar?

Klik hier voor meer tips bij de herbestemming van kerken.

Bron: A+ ; Vlaams Bouwmeester

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage