Tip 4: bovenmaatse kerk: handicap én waarde

Paul Vermeulen (De Smet – Vermeulen Architecten) en Paul Viérin (noAarchitecten) hebben 12 aanbevelingen om de herbestemming van kerken aan te pakken.

Een herbestemde kerk is vaak te groot voor zijn nieuwe functie. Dat zorgt voor hoge verwarmings- en onderhoudskosten. Maar die grootte heeft ook een waarde.

Verkleining van de kerk, door opdeling of gedeeltelijke sloop, is dan te overwegen. Die harde economische realiteit mag ons niet doen vergeten dat dit bovenmaatse niet louter een handicap is. Het is ook een waarde. Een grote, ongeprogrammeerde ruimte waar men zich uit de dagelijkse drukte kan terugtrekken is een kostbaar bezit. Nieuwe rituelen, die zich onttrekken aan de leer van de kerk, zoeken onderdak. Behoort het kerkgebouw toe aan één geloofsgemeenschap, of moet het open staan voor elke zingevende activiteit en ieders plechtigheid, ongeacht diens overtuiging?

Klik hier voor meer tips bij de herbestemming van kerken.

Bron: A+ ; Vlaams Bouwmeester

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage