Twee projecten van BURO II & ARCHI+I gevierd bij Prijs Bouwmeester 2012

De gemeenschapsinstelling De Zande is de winnaar van de Prijs Bouwmeester 2012 in de categorie Zorg, Triamant werd genomineerd. De Prijs Bouwmeester is de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van architecturale projecten in Vlaanderen.
De gemeenschapsinstelling De Zande is de winnaar van de Prijs Bouwmeester 2012 in de categorie Zorg, Triamant werd genomineerd. De Prijs Bouwmeester is de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van hoogstaande stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen.
(Klaas Verdru)


Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg De Zande in Beernem  i.s.m. Cenergie en Denis Dujardin

De Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande staat in voor de opvang en begeleiding van een 40-tal meisjes dat door de jeugdrechter voor een bepaalde periode aan de instelling wordt toevertrouwd. Ze maakt deel uit van een groter geheel, waarvan ook de campus voor jongens in Ruiselede deel uitmaakt. Om nieuwe acute noden op te vangen, zoals een school, sportvoorzieningen en een capaciteitsuitbreiding van de leefgroepen, kocht de instelling een naastliggend perceel en deed ze via het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) een beroep op de Vlaamse Bouwmeester om een projectdefinitie uit te schrijven en via de Open Oproep te komen tot een nieuw masterplan voor de site.

Het passiefhuisconcept is een rode draad door de nieuwbouwprojecten van BGJ De Zande. De Vlaamse Overheid had van bij aanvang de ambitie energiezuinig te bouwen en zo een voorbeeldfunctie te vervullen. Dit resulteerde in de eerste Vlaamse passiefschool in 2007, en in de eerste Vlaamse passiefsporthal in 2010. Beide deelprojecten vielen al eerder in de prijzen: de school won in 2007 de energie-award en in 2011 won de passieve sporthal de isolatie-award, beiden uitgereikt tijdens de Awards van de Belgische Architectuur.
(Klaas Verdru)


De andere prestatie bestaat erin de uitdaging aan te gaan twee gebouwen in  een van oudsher fysiek gesloten instelling voor jeugddelinquenten publieke en semipublieke functies te geven, om zo ten eerste de maatschappelijke aanvaarding binnen een woonzone te stimuleren; en ten tweede de reïntegratie van de jongeren, die overigens niet weggestopt worden maar met hun problematiek tot die maatschappij behoren, te bevorderen. Dit wordt gesymboliseerd door het ‘rechte pad’ dat symbool staat voor de weg die iedereen moet afleggen, hetzij kort of lang verblijf, om terug in de samenleving te kunnen functioneren. Dit ‘rechte pad’  is de directe visualisatie hiervan op het terrein. Op deze binnenstraat - de jongeren zijn hun ‘echte’ straat immers ontzegd - zijn alle functies geënt.     
(Kris Vandamme)

                                   
Triamant Haspengouw Velm

Het vernieuwende van Triamant ligt in de geïntegreerde mix van verschillende woonvormen voor jong en oud, de talrijke comfortdiensten, de sport-, en welzijnsfacliliteiten, de horecadiensten en de zorg- en dienstverlening op maat van de bewoners. Met de bouw van een woonzorgcentrum met 42 woongelegenheden, 49 flats, 8 kamers voor (zorg)toerisme, een breed gamma aan zorg- en dienstverlening en de verschillende gemeenschapsvoorzieningen is fase 1 van Triamant nu afgerond. In een tweede en derde fase zullen daar nog verschillende woonzorgverblijven, flats, activiteitenruimten en gezinswoningen bijkomen. Op termijn zal Triamant aan zo’n 350 mensen een thuis kunnen bieden. Ondertussen wordt hard gewerkt aan een verdere uitrol over Vlaanderen, met een eerstvolgende Triamantsite in het West-Vlaamse Wervik.
 
De realisatie van Triamant is een voorbeeld waarbij opdrachtgever en architect samen een permanent evoluerend traject afleggen. Triamant geeft vanuit een eigen specifieke visie het thuiswonen voor ouderen een nieuwe invulling en dit vanuit een geïntegreerde benadering van wonen, zorg en welzijn. Het is een nieuw concept waarbij het maximale comfort voor verschillende gebruikers centraal staan. Gedelegeerd bestuurder Dirk De Baets: "Deze visie haalt de evidentie van een elk bekend bouwprogramma onderuit. De uitdaging was niet hoe je een bejaardentehuis bouwt, maar hoe je de verschillende vormen van zorg verbindt met autonomie en de beleving van de gewone dagelijkse manier van  wonen. En dat alles op een ecologisch verantwoorde manier. In samenwerking met het architectenbureau BURO II & ARCHI+I zijn wij erin geslaagd de verschillende elementen van de visie – sociale interactie, openheid, toegankelijkheid, participatie – te vertalen in een duurzaam ontwerp."
(Filip Dujardin)

Deel dit artikel:
Onze partners