Van haalbaarheidsstudie tot E60-gebouw

Vanaf 2021 wordt verwacht dat alle nieuwe gebouwen van de Europese lidstaten bijna-energieneutraal (BEN) zijn en tegen 2050 zullen alle woningen in Vlaanderen proberen te voldoen aan E60 zoals bepaald in het Renovatiepact. De aankomende verplichting van dakisolatie en dubbel glas en de verstrengde wetgeving op vlak van energieverbruik vraagt voor heel wat gebouwen de nodige onderhouds- of renovatiemaatregelen. Om de juiste keuze te maken pleit BEN-voorloper Bureau Bouwtechniek voor een geïntegreerde aanpak inclusief een overzichtelijke haalbaarheidsstudie die een mogelijke renovatie voorafgaat. Het technisch ontwerp- en adviesbureau geeft hierover meer tekst en uitleg tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september.

Met 2021 en 2050 in gedachten wordt de bouwsector door de Vlaamse overheid gestimuleerd door premies en een verstrenging van de wetgeving op vlak van thermisch isoleren, luchtdicht bouwen en de toegepaste energietechnieken voor nieuwbouw en renovatie. De eisen voor nieuwbouw zijn bij veel bouwpartners reeds gekend, maar op het gebied van renovatie loopt België achter om de gewenste resultaten te behalen. Veel gebouwen zijn nog niet geïsoleerd en bezitten verouderde technieken.

Deze gebouwen hebben nood aan een nazicht en analyse, zowel energetisch als op vlak van wetgeving zoals bijvoorbeeld veiligheid, brandveiligheid en toegankelijkheid. De afweging tussen enkel het noodzakelijk correctief onderhoud en een ingrijpende energetische totaalrenovatie om aan de toekomstgerichte voorwaarden te voldoen, is voor eigenaars van gebouwen vaak een moeilijke oefening. De overzichtelijke haalbaarheidsstudie van Bureau Bouwtechniek met een vergelijking van verschillende scenario’s laat toe om gerichte keuzes te maken en een grote groep belanghebbenden te overtuigen.
 

Geïntegreerde aanpak

Een geïntegreerde aanpak inclusief studiefase leidt tot een intelligente energetische renovatie op maat. Deze renovatie vormt een evenwichtsoefening tussen energie-efficiëntie, kosten en baten, gebouwbeheer en duurzame materiaalkeuze. “Dit streven kan je enkel bereiken door een interdisciplinaire samenwerking tussen de belanghebbende partijen. Succesvolle energetische renovaties eisen een toekomstgerichte analyse die getuigt van een visie op het geheel”, vertelt ingenieur-architect Jona Van Steenkiste bij Bureau Bouwtechniek.
 

Bestaande toestand analyseren

Tijdens het voortraject en de onderzoeksfase doen de experts van Bureau Bouwtechniek beroep op hun multidisciplinaire kennis en geavanceerde tools en technieken. Zo krijgen ze een zo accuraat en volledig mogelijk beeld van de bouwkundige toestand en de werkelijke energieprestatie van het gebouw in kwestie. De kwaliteit van de bouwschil wordt geanalyseerd en de bestaande technische installaties worden in kaart gebracht door onder andere in situ onderzoek, literatuuronderzoek, destructief onderzoek, luchtdichtheids- en vochtmetingen, thermografisch onderzoek en indien nodig labo-onderzoek op bijvoorbeeld vorstbestendigheid van bouwmaterialen. Het comfortaspect wordt geëvalueerd via datalogging van de luchttemperatuur en bepaling van de gevoelstemperatuur. Ten slotte wordt de luchtkwaliteit via langdurige metingen van het CO2–gehalte en de relatieve vochtigheid geëvalueerd.
 

Renovatiescenario’s

Op basis van de resultaten van voorgaande analyses bekijkt Bureau Bouwtechniek vervolgens hoe het gebouw het best geoptimaliseerd en geïsoleerd kan worden. Door berekening van terugverdientermijnen, comfortverhoging en waardestijging van het gebouw wordt een evenwicht gezocht tussen de energetische meerwaarde en de financiële impact, steeds rekening houdend met de structuur, functie en opbouw van het gebouw. Vervolgens werkt Bureau Bouwtechniek één of meerdere renovatiescenario(’s) uit in samenspraak met de opdrachtgever. Voor elk scenario worden de ingrepen gevisualiseerd, de bouwkosten geraamd en de terugverdientijden berekend. Bureau Bouwtechniek volgt na de keuze van een renovatiescenario het proces op tot de absolute eindfase. Dit gaat van het opstellen van een aanbestedingsdossier en het vergelijken van offertes tot het controleren van de werken tijdens de uitvoering en zelfs het geven van advies na de ingebruikname.

Het volledige programma van de Sustainable Building Academy vind je hier.
Inschrijven kan via deze weg.

Bron: Bureau Bouwtechniek

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage