Vandenhove-paviljoen UGent opent de deuren

De Universiteit Gent opende op 14 februari de deuren van het Vandenhove-paviljoen. Het staat naast de Boekentoren van Henry van de Velde. In dit gebouw is het VANDENHOVE Centrum voor architectuur en kunst gevestigd. Dat is een interfacultair centrum dat zich richt op onderwijs en onderzoek op het gebied van architectuur en kunst. Hiervoor werken de vakgroepen Architectuur & Stedenbouw (FEA) en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (FLW) samen.

In 2012 schonk architect Charles Vandenhove een belangrijke collectie kunstwerken aan de UGent. Tegelijkertijd ontwierp hij samen met Prudent De Wispelaere het nieuwe gebouw voor het studiecentrum (STAK) dat met de collectie zal werken. STAK is het Studiecentrum Architectuur & Kunst, dat ook in de toekomst onderzoek en onderwijs op het contactvlak tussen architectuur en kunst aan de UGent zal ondersteunen.

Bureau Bouwtechniek stond in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect. BB was verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming, en leidde de controle op de uitvoering.

 

Architectuur van het Vandenhove-paviljoen

Het is een heel eenvoudig gebouw dat bestaat uit drie bouwlagen en heeft de hoogte van het lichaam van de Boekentoren. Vandenhove heeft een compact gesloten blokje ontworpen dat als een soort sokkel tegen de Boekentoren staat. In de afwerking zit niet veel detail, maar de kracht ligt in de directe aanwezigheid van de materialen. Materialen als natuursteen, sierbeton en hout.

Opdat het auditorium en de tentoonstellingszaal niet zouden galmen als een kerk door de hoge beglazing, de harde parketvloer en houten wandbekleding en zitbanken, werd het plafond onzichtbaar bekleed met de marmerzandpleister BASWA Phon Fine van Sonogamma. Door de plaatsing van het innovatieve akoestische systeem wordt de verstaanbaarheid gegarandeerd en kan men in alle comfort hoorcolleges en exposities bijwonen en gaat alle aandacht uit naar de imposante kunstcollectie.

Hoewel het zo compact is, geeft het toch een ruimtegevoel dankzij een slimme behandeling van de ramen. De ramen laten veel licht, maar weinig zicht binnen. In de ingangspartij die een beetje terugspringt, zitten wel grote ramen die een gevoel van openheid bieden. Volgens Bart Verschaffel, van de vakgroep Architectuur & Stedenbouw, zit het ontwerp heel juist in zijn robuustheid en in de balans tussen open en gesloten. Ook de interne vormgeving is eenvoudig. Drie zalen boven elkaar, die dezelfde grootte hebben.

Wat Vandenhove vaker doet, is de trap geïsoleerd in de ruimte plaatsen, zodat het een apart object wordt. Het is draaitrap die de verschillende niveaus verbindt en het statische van de architectuur ook doorbreekt en zo een balans brengt. Door de trap zit de lift wat meer verborgen om ervoor te zorgen dat men in de eerste plaats de trap zou gebruiken.

 

Gebruik

De gebruikers in het gebouw zullen er werken aan tentoonstellingen. Het is de bedoeling om resultaten van wetenschappelijk onderzoek van studenten, maar ook van doctoraatstudenten, onderzoekers en proffen om te zetten in een tentoonstelling in plaats van in artikels. Dit zullen vooral kunsttentoonstellingen zijn, maar ook documentaire tentoonstellingen met materiaal dat uit de Boekentoren komt.

Bart Verschaffel formuleert het zo: “De regel is dat de tentoonstellingen gebaseerd zijn op onderzoek en dat in de realisatie van de tentoonstelling op een of andere manier de studenten participeren. Het is een werkplek, waar de format van de tentoonstelling gebruikt wordt om de link te leggen tussen onderzoek en publiek en de studenten leren te denken in het format van de tentoonstelling om te formuleren wat ze begrepen hebben en wat hun inzichten zijn, en dit op die manier toegankelijk te maken voor anderen.”

De collecties de tentoongesteld worden, blijven niet permanent in het Centrum. Het grootste deel van de getoonde collecties komt daarna in een opslagruimte in de Boekentoren terecht.

 

Zalen

De twee bovenste zalen zullen dienen als ruimtes om deze tentoonstellingen uiteen te zetten. De zaal beneden is een auditorium dat gebruikt wordt voor lezingen, projecties van films of voor kleine symposia en doctoraatsverdedigingen van de vakgroepen die er zitten, maar ook van de faculteit Letteren en de faculteit Ingenieurswetenschappen.

 

Lopende tentoonstellingen

Momenteel lopen er twee tentoonstellingen. Op de eerste verdieping, de ‘werkzaal’, staat nu een driedelige tentoonstelling over de architectuur van Charles Vandenhove. In deze zaal ligt het plafond iets lager en is de ruimte intiemer. De tentoonstelling bestaat uit foto’s van Vandenhoves werken, maquettes die aanwezig waren in de woning en het kantoor van Vandenhove in Luik en als derde een diareeks geselecteerd door Guy Chatel.

Op de bovenste verdieping loopt een architectuurtentoonstelling over een groep Franse kunstenaars die fundamenteel onderzoek deden naar schilderkunst in de jaren 69-70: ‘Omtrent Supports/Surfaces’.

Deze tentoonstellingen lopen nog tot 10 maart. Op donderdag en vrijdag kan je ze bezoeken tussen 13u en 19u, op zaterdag van 11u tot 17u.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage