VK architects+engineers bouwt kinder- en jeugdpsychiatrie van de toekomst

Aan de Langemeersstraat in Kortrijk, op de site van het vroegere Sint-Jozefinstituut, staat nu de nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie. VK architects+engineers ontwierp een healng environment voor kwetsbare kinderen en jongeren en geeft meer groene ruimte aan de stad. 

De Korbeel werd in 1974 als eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis erkend in Vlaanderen en is sindsdien een gevestigde waarde binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2007 volgde, als enige in West-Vlaanderen, de oprichting van een forensische jeugdpsychiatrische eenheid De Patio. In associatie met AZ Groeninge Kortrijk en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden ook 12 extra plaatsen voor dagbehandeling gecreëerd.

Olivier Peene (algemeen directeur PZ H. Familie): “Door de uitbreiding van ons behandelaanbod overheen de jaren was een ruimere infrastructuur de enige optie. De bouwwerken werden aangevat in juni 2020 en eind september 2022 is de nieuwbouw in gebruik genomen." 

De nieuwbouw vormt samen met het aanpalende Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie een centraal gelegen campus met een gespecialiseerd aanbod voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

De nieuwbouw biedt plaats aan 52 kinderen en jongeren en omvat 5 behandeleenheden die elk hun eigen naam kregen: een forensische afdeling (De Patio), een crisisafdeling voor adolescenten (K-jotter), behandeleenheden voor respectievelijk peuters en kleuters (K-dee), de lagere schoolleeftijd (K-star) en de middelbare schoolleeftijd (K-det). Naast de mogelijkheid tot ziekenhuisopname kunnen kinderen en jongeren ook op dagtherapie komen in De Korbeel. 


Patiomodel

Het gebouw is ontworpen volgens het patiomodel. Alle 5 behandeleenheden bevinden zich op het gelijkvloers in de nabijheid van een eigen (be)veilig(d)e en ruime patiotuin. Mieke Demeestere (directeur patiëntenzorg): “Hiermee willen we het positieve effect van de natuur op zowel de lichamelijke als mentale gezondheid maximaliseren, in vaktermen omschreven als “healing environment”. De patiotuin per leefgroep laat bovendien kinderen/jongeren toe om – in geval van toenemende spanning of bij dreigende escalatie – tot rust te komen.” In functie van zowel toezicht, veiligheid als functionaliteit is er gekozen om alle slaapkamers te situeren op hetzelfde niveau als de dagelijkse leefgroepswerking, resulterend in kleinschalige en huiselijke afzonderlijke leefeenheden. De verschillende leefgroepen zijn met elkaar verbonden door middel van een gemeenschappelijke ‘binnenstraat’ met gemeenschappelijke functies.

Op de eerste verdieping zitten de therapeutische functies (psychiaters, psychologen, ergotherapie, gezinstherapeuten, …), de onderwijslokalen en een sporthal als architectonisch accent op de hoek van het project, ter hoogte van de doorgang naar het park.

Bert Scheirlynck (architect bij VK architects+engineers): “Door afwisselende hoogtes van de gebouwen en de muren van de patiotuinen ontstaat een levendig geheel. De tuinen en de situering ervan ten opzichte van het voetpad en de doorgang versterken het groene karakter van het project binnen de stad. Het is een bouwwerk in functie van de gebruiker, maar ook ten gunste van de omgeving.”


Deel van de stad

In functie van een optimale integratie van het project binnen zijn ruimere omgeving en het stedelijk leven kwam de inplanting van de nieuwbouw tot stand in nauw en constructief overleg met Stad Kortrijk. Wout Maddens (Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten): “Door de inplanting van de nieuwe gebouwen van de Korbeel en de Patio werd heel wat nieuwe groene ruimte gecreëerd in vergelijking met de voormalige schoolgebouwen van Sint-Jozef. Het Groeningepark rond de Maagd van Vlaanderen is groter en er is een publieke doorsteek vanuit de Langemeersstraat voor fietsers en voetgangers. De goede architectuur zorgt ervoor dat het psychiatrisch ziekenhuis mooi geïntegreerd is in het straatbeeld en het parkgebied.”

 

Kunstintegratie

Langs de nieuwe publieke doorsteek tussen de Langemeersstraat en het Groeningepark staan vier monumentale kunstwerken verspreid opgesteld. De sculpturen zijn strak geometrisch opgebouwd in een subtiel evenwicht van vlakken en volumes, en hebben elk een eigen karakter. De ene is gesloten, de ander eerder landschappelijk of verheven. Henk Delabie (kunstenaar): “De kleurrijke architecturale constructies zijn bedoeld als ontmoetingsplekken. Je kan erop zitten, liggen, leunen. Ze nodigen je uit om deel te worden van de sculptuur. Ze prikkelen de voorbijganger door zowel de kleur, vorm en verhoudingen als door het glanzend oppervlak die tactiel aanvoelt.”

Bron: Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners