Vlaams Proeftuinproject Mutatie+: Haalbaar, comfortabel en levenslang wonen

Tijdens Passive House geeft Ann Verlinden, directeur van BJW wonen België een lezing over het Vlaams Proeftuinproject Mutatie+. In dit artikel lichten we  een tipje van de sluier en gaan we dieper in op dit proeftuinproject. "Mensen willen comfortabel en levenslang thuis wonen. Dit technisch haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen, is de uitdaging waarvoor Mutatie + staat," aldus Verlinden. 

De bouwsector is vandaag onderhevig aan grote veranderingen. De sector moet meer en meer inspelen op de behoefte aan betaalbare huisvesting, de vraag naar energiezuinige woningen als gevolg van de EU2020 strategie en de vraag van de samenleving naar vermaatschappelijking van de zorg. "Mensen willen comfortabel en levenslang thuis wonen. Dit technisch haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen, is de uitdaging waarvoor Mutatie + staat," stelt Ann Verlinden, projectcoördinator van Mutatie+ en directeur van BJW Wonen België. 

Binnen het Nederlands Programma Energiesprong wordt BJW Wonen gevraagd de particulier te bedienen met een comfortabele NOM renovatie van de woning binnen een budget van € 70.000 aangepast aan de gevraagde bewonersstijl.[1] BJW heeft hiertoe een oplossing uitgewerkt vertrekkende van de principes van system engineering en een geïndustrialiseerd productieproces (minimal series of 1 concept), waarbij de renovatie van de woning volledig gefinancierd wordt door de uitgespaarde energierekening. Demowoningen zijn o.a. te bezichtigen in Heerlen, Zoetermeer en Utrecht. De opgedane ervaring in Nederland wordt meegenomen in het proeftuinproject Mutatie+ waar de doelstelling op Vlaamse regelgeving geënt is.

 

Mutatie+

Het project Mutatie+, waarbij Habenu-Van de Kreeke leadpartner is, heeft samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak de wijk Zwartberg uitgekozen voor zijn onderzoeksproject. "De proeftuin Mutatie+ onderzoekt hoe een individuele woning, gebouwd vóór 1995, tijdens leegstand kan gerenoveerd worden tot een BEN-woning en tegelijkertijd aangepast kan worden aan de comfort- en eventuele zorgbehoeften van de nieuwe eigenaar. Het concept moet leiden tot een lagere energiefactuur en woningen die langer én beter afgestemd zijn op verschillende woonbehoeftes  van de bewoners afhankelijk van hun levensfase: extra ruimte voor de kinderen,  aanpassingen om langer thuis te wonen, domotica voor extra service … of om zorg te kunnen dragen voor een ziek familielid," aldus Verlinden. 

Bas van de Kreeke,  hoofdaanvrager Mutatie+: "Door de aanpassingen op het vlak van energievoorziening en leefbaarheid van de woning samen uit te voeren, kunnen belangrijke besparingen worden gerealiseerd in tijd en geld. Het technisch concept is opgebouwd uit geïndustrialiseerde modules, met innovatieve koppelingen tussen technologie, bouwdelen en installaties. De modules zijn uitwisselbaar en zorgen voor in de tijd aanpasbare woningen in functie van de wensen van de bewoner. De huiseigenaar krijgt meer kwaliteit en comfort voor minder geld en minder overlast. Door de verbeteringen van de energetische prestaties zal de energierekening verlagen. Het budget dat hiermee vrijkomt, wordt ingezet om de andere aanpassingen (gedeeltelijk) te financieren. De opgebouwde ervaring door BJW in Nederland is niet één op één overdraagbaar, maar geeft ons wel een grote stap vooruit”.

----------------------

[1] Een NOM renovatie wil zeggen dat  je op jaarbasis in euro evenveel energie opwekt als verbruikt waardoor je energiefactuur op nul blijft staan.

---------------------

 

"Met dank aan Nieuw Dak voor het ter beschikking stellen van de woningen en de gedreven begeleiding van Johan Max. Met dank aan alle partners van Mutatie+ : Aristoco, Vantilt-Houben, Thermad Brink, Warsco Units, Nieuw Dak, UHasselt, PXL, Enter, WTCB, KULeuven/Energyville , Confederatie Bouw Limburg en IWT – Dhr. Dirk Otte. Immers samen toekomst bouwen met zorg voor elkaar is waar  Mutatie+  voor gaat."

 

Bron: Ann Verlinden (BJW wonen)

Deel dit artikel:

Onze partners