VRT stopt samenwerking met tijdelijke vereniging architecten en ingenieurs voor nieuw gebouw

De VRT zet met onmiddellijke ingang de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor haar nieuwe gebouw. Dat heeft de raad van bestuur beslist op voorstel van de directie van de VRT. Als reden voor de breuk haalt VRT de “onaanvaardbare budgetoverschrijding” aan. Er zal worden gekozen voor een nieuw ontwerp, maar over de timing kon de woordvoerder nog niets kwijt.

Het huidige ontwerp is van de tijdelijke vereniging bestaande uit Robbrecht en Daem architecten, DierendonckBlancke Architecten, Arup UK en VK Architects & Engineers. Ook Sweco, Bureau Bas Smets en Muller Van Severen werden bij het ontwerp betrokken. De VRT zegt dat ze het contract met deze vereniging op maandag 4 november 2019 heeft verbroken, omdat ze er niet langer op vertrouwt dat het bouwproject, met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kan worden gerealiseerd. De directie noemt de budgetoverschrijding onaanvaardbaar. "Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt", klinkt het.


Vertraging

De VRT hakte in 2012 de knoop door om een nieuwbouw te zetten op de huidige site aan de Reyerslaan in Schaarbeek. In 2015 werd gekozen voor het bovengenoemde team architecten en studiebureaus, die het definitieve ontwerp vorig jaar bekendmaakten. Maar in een bericht van De Tijd van enkele weken geleden lekte uit dat deze zomer een clash was ontstaan tussen de VRT-top en het ontwerpteam over de oplopende kosten. De offertes van aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro hebben bedragen, wat fors meer is dan de beoogde 150 miljoen euro. De VRT wilde dat het project zou worden aangepast, wat dan weer tot onenigheid leidde met de architecten. De heisa veroorzaakte ook vertraging: een verhuis zou pas voor 2024 zijn, gaf de VRT zelf mee in juni.


Nieuwe procedure

Nu is dus beslist om de samenwerking stop te zetten en te kiezen voor een nieuw ontwerp. De VRT zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. Welke gevolgen dit heeft voor de timing, kon de woordvoerder niet zeggen. Maar de VRT zegt wel "extra voorbereid te zijn". "In het huidige traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren", luidt het.


Ontwerpteam al enkele dagen eerder ingelicht

Het ontwerpteam vindt het zeer jammer dat de samenwerking werd stopgezet. "We werden donderdagavond op de hoogte gebracht van de beslissing. uiteraard vinden we dat zeer jammer. Het nieuwe VRT-gebouw is een uitzonderlijk project waarvoor alle leden van het ontwerpteam zich ten volle hebben ingezet. In de eerste plaats ten bate van de VRT-medewerker, maar ook ten behoeve van een mediagebouw als baken van cultuur en energiebron voor het dagelijkse leven in Brussel en Vlaanderen. Er ligt een project op tafel dat de gestelde budgettaire doelstellingen respecteert, maar wij hebben niet alles in eigen handen", klinkt het.


Minister van Media: "Jammer maar te begrijpen"

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) betreurt maar begrijpt de beslissing van de VRT. "Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren. Het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat, maar het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader en de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel binnen budget."

Bron: Belga

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage