Woonproject Zuidkaai op voormalige Electrabelsite in Aalst schiet uit de startblokken (KRAS architecten)

Op de voormalige Electrabelsite langs de Dender in Aalst start de bouw van Zuidkaai, met in totaal 230 luxueuze woonunits één van de grootste residentiële herontwikkelingen in de stad. Alle appartementen zullen via een grootschalig warmtenet – het eerste in Aalst - verwarmd worden met restwarmte van glucose- en ethanolfabriek Tereos. De plannen voor de eerste fase van ‘Zuidkaai’ komen van de tekentafel van KRAS architecten uit Gent.

Aalst heeft haar oude, industriële gewaad de voorbije jaren resoluut van zich afgeschud. Oude fabrieken maakten plaats voor woonprojecten en grootschalige nieuwe sport- en ontspanningsinfrastructuur. En met succes. Aalst telde in 2001 76.470 inwoners. Twintig jaar later zijn er al 87.332 ‘Oilsjteneirs’ en ‘Oilsjteneskes’. Statistiek Vlaanderen voorspelt bovendien dat Aalst in 2030 93.208 inwoners zal tellen. Met ‘Zuidkaai’ wil de Gentse projectontwikkelaar Odebrecht de nood aan nieuwe, duurzame en energiezuinige woningen in Aalst helpen lenigen.
 

Eerste gasloze woonbuurt

Maar ook op vlak van energietransitie zet de Oost-Vlaamse stad stevige stappen vooruit. Zo wordt de voormalige Electrabelsite binnenkort duurzaam verwarmd met restwarmte van de nabijgelegen Tereos-fabriek. Daarmee is de cirkel rond. Want tot 2006 werden heel wat woningen, scholen, fabrieken en andere gebouwen in de stad al verwarmd met stoom die afkomstig was van de elektriciteits- en stoomcentrale op de Electrabelsite. Op het hoogtepunt beschikte Aalst over een stoomnetwerk van bijna 50 kilometer en 3.500 aansluitingspunten.

“‘Zuidkaai’ wordt niet alleen een architecturaal hoogstandje, de appartementen worden ook bijzonder duurzaam. Alle units worden bijna-energieneutraal en dankzij het warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte van Tereos kunnen we van ‘Zuidkaai’ de eerste gasloze woonbuurt van Aalst maken”, aldus Bart Elias, CEO van projectontwikkelaar Odebrecht. 

 

Verbinding met stadspark en natuurgebieden

De plannen voor de eerste fase van ‘Zuidkaai’ komen van de tekentafel van KRAS architecten uit Gent. Zij tekenden twee gebouwen – Kaaiman en Kaainest – die samen 50 appartementen met 1 tot 4 slaapkamers omvatten. Kaaiman wordt een langwerpig gebouw met 31 woningen. De naam verwijst niet alleen naar de kaaien langs de Dender, maar door de typische vorm van de terrassen ook naar de krokodilachtigen. Deze vernieuwende vorm biedt bovendien meer ruimte en een 180° zicht. Kaainest, een kleinschaliger gebouw op de eerste lijn aan het water, telt 19 appartementen. Ondergronds komen er een parkeergarage voor 65 auto’s, individuele bergingen en vier ruime fietsenstallingen.

“Met dit project blazen we nieuw leven in een oude industriële site die er al jaren verlaten bij ligt. Door de aanplanting van nieuw groen maken we bovendien een verbinding tussen het aanpalende stadspark en de natuurgebieden Osbroek en De Gerstjens. De iconische turbinehal en de fabrieksschouw worden trouwens bewaard en gerestaureerd. Over de definitieve invulling van de turbinehal denken we nog na. We hebben samen met de Stad Aalst een traject opgezet om een kwalitatieve invulling te vinden voor de turbinehal. Vernieuwende ideeën zijn altijd welkom", aldus Bart Elias, CEO Odebrecht.

Het project Zuidkaai past tevens in de ruimtelijke beleidsvisie ‘De Kaaien’, waarmee de Stad Aalst de komende jaren de volledige loop van de Dender door de stad wil opwaarderen.

Bron: Bereal

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage