Zeewering Silt bestand tegen 1.000-jarige storm

© Stefan Steenkiste
© Stefan Steenkiste
© Stefan Steenkiste

Het nieuwe casino Silt Middelkerke ligt buiten de veiligheidslijn, dicht bij de Noordzee. Om het iconische gebouw, de kuststrook én de achterliggende wijken te beschermen tegen een '1.000-jarige superstorm' kreeg studiebureau Witteveen+Bos als lid van bouwteam Nautilus de opdracht om een innovatieve zeewering te integreren. Hierdoor is Middelkerke nu de best beschermde plek langs de Belgische kust.

Verbinding tussen stedelijk weefsel, strand en zee

Silt Middelkerke werd niet alleen gezien als het bouwen van een casino, maar ook als katalysator om te werken aan waterveiligheid, het verbeteren van de openbare ruimte en het bevorderen van de verbinding tussen stedelijk weefsel, strand en zee. Deze integrale benadering vereiste een naadloze samenwerking tussen alle partijen van het bouwteam. Het resultaat is een harmonieuze integratie waar landschap en bebouwing elkaar versterken en aanvullen.

Sofie Depauw, business unit manager Kusten, Rivieren en Steden bij Witteveen+Bos: "Het ontwerp van Silt doorbrak het conventionele door de gebouwtypologie van een casino - traditioneel een gesloten doos - binnenstebuiten te keren en te integreren in een dynamisch duinlandschap. Dit vereiste niet alleen een innovatief architecturaal concept, maar ook een ingenieus ontwerp van de zeewering om zowel de veiligheid tegen extreme weersomstandigheden te garanderen als om de esthetische visie te ondersteunen."

Sterke waterbouwkundige expertise

Het casino ligt buiten de veiligheidslijn, als uitbreiding van de zeewering op het strand. Deze uitzonderlijke situatie vereiste speciale aandacht met betrekking tot kustverdediging en integratie in het landschap.

"De zeewering moest de uitdagingen van een duizendjarige storm aankunnen én tegelijkertijd een natuurlijke verbinding creëren tussen zee, strand en het nieuwe casino."
- Sofie Depauw, Witteveen+Bos -

 

Sofie Depauw: "Precies daarom benaderde het bouwteam Witteveen+Bos. Om vanuit onze sterke waterbouwkundige expertise en onze unieke kennis op gebied van kustmorfologie en hydrodynamica een innovatieve zeewering ter hoogte van het nieuwe casino te ontwerpen."

"We keken daarbij nauwgezet naar de impact van de zee op het strand en de werking van golven op de zeewering. Bij het ontwerpen van de zeewering streefden we naar vloeiende lijnen om de impact van stormen te beperken."

Golfdempende uitbouw (GDU)

Sofie Depauw: “Om de waterveiligheid te waarborgen, voorzagen we de constructie van de zeedijk van een golfdempende uitbouw (GDU); een relatief jonge innovatie voor kustverdediging en stormbestendigheid. Een GDU geleidt de golven met een dijkconstructie bestaand uit een glooiende helling, een rechtopstaand profiel dat als golfbreker fungeert en een achterliggend horizontaal overloopgebied. Deze constructie voorkomt dat de weersomstandigheden en zeewater het gebouw bereiken of beïnvloeden.

De SWB is gedimensioneerd en geconstrueerd om een superstorm te weerstaan. Om de stormbestendigheid te garanderen, werd de constructie aanvankelijk ontworpen op basis van numerieke modelsimulaties (XBeach2D en SWASH 2D).

In de golfgoot van de Universiteit van Gent werd de constructie vervolgens in schaal 1 op 25 gereproduceerd. Dit maakte het mogelijk om de krachten op de constructie en de wateroverstroom richting het gebouw te reproduceren, waarmee de stormbestendigheid kon worden geverifieerd.

"In totaal bevat de zeewering +-3.000 m² stempelbeton, 153 keermuren, 4.500 m² promenade & stormmuren."
- Sofie Depauw, Witteveen+Bos -

 

Naast het ontwerp van de nieuwe zeewering was Witteveen+Bos ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de tijdelijke zeewering tijdens de bouwwerken. Want uiteraard moest de veiligheid te allen tijde gegarandeerd blijven.

Integraal en duurzaam

Zelfs voor een doorwinterde speler als Witteveen+Bos kende dit project enkele pittige uitdagingen. Sofie Depauw: “In projecten als deze zijn de veiligheidseisen en architecturale eisen bijzonder hoog en bestaat de uitdaging erin om deze op elkaar af te stemmen tot een ijzersterk integraal plan. De oplossing lag in een voortdurende dialoog en constructieve samenwerking tussen Witteveen+Bos en de ontwerpteams, waarbij technische en esthetische aspecten met elkaar werden verweven.”

Net deze integrale, duurzame benadering zit in het DNA van Witteveen+Bos. “Dit zijn inderdaad de projecten waar wij sterk op inzetten. Geen losse onderdelen, maar een geïntegreerde en duurzame aanpak over de ganse lijn. Binnen die projecten probeert Witteveen+Bos steeds te opereren als katalysator om te komen tot een geslaagde en breed gedragen resultaat”, besluit Depauw.

Silt Middelkerke werd zo een mooi voorbeeld van hoe technische uitmuntendheid, gekoppeld aan doordachte architectuur en landschapsontwerp, kan leiden tot de creatie van ruimtes die niet alleen functioneel en veilig zijn, maar ook zeer esthetisch en sterk verbindend.

Bron: Witteveen+Bos
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners