Zelzatetunnel krijgt duurzame toekomst (Witteveen+Bos)

Wie via de E34 van Gent naar Antwerpen rijdt (of omgekeerd) moet op een gegeven moment door de Zelzatetunnel. Hoewel de tunnel dateert van 1968, wist die de tand des tijds behoorlijk te doorstaan. De goede staat ervan staat echter in schril contrast met de onbemande, identieke technische gebouwen aan weerszijden. Al komt hier binnenkort verandering in. Beide gebouwen worden gerenoveerd en het hele terrein toekomstgericht heringericht.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) renoveert ingenieursbureau Witteveen+Bos beide dienstgebouwen. Hoognodig, want vooral de gevelpanelen zijn beschadigd en brokkelen af. Door de brokstukken op te vangen in containers was er tot nu toe geen risico voor het verkeer of de omgeving, maar de situatie was niet langer houdbaar.

 

Gevelbekleding opgefrist

De gevelbekleding wordt nu grondig aangepakt. Al verandert er structureel niet veel, de oorspronkelijke hiërarchie en symmetrie bleven het uitgangspunt. De huidige panelen worden vervangen door vlakke, blauwe sandwichpanelen die verticaal geplaatst worden. Elk paneel wordt daarbij voorzien van een vin om zettingen op te vangen, wat zorgt voor een dynamisch gevelbeeld. Verder kozen de ontwerpers voor zwarte, aluminium ramen.

Ter hoogte van de traphal worden prefab wandelementen in licht, glad beton aangebracht in stroken. De trappenkoker krijgt zo een meer hedendaags uitzicht en komt prominenter in beeld, wat het uitzicht van de gebouwen voor passanten een stuk verfraait. De ventilatieschacht wordt dan weer afgewerkt met roosters met horizontale lamellen in aluminium. Die worden zo gericht dat vogels geen toegang krijgen én de inkijk vanaf de autosnelweg wordt beperkt.

 

Interne facelift en energievoorziening

Het renovatietraject gaat ook verder dan een loutere opfrissing van gevels. Beide technische gebouwen krijgen intern een volledige facelift. Daar bevinden zich tal van technieken die de tunnelventilatie, hoog- en laagspanningsinstallaties en waterpompen regelen. Deze worden gemoderniseerd, en de ventilatieschachten en bedrading worden vernieuwd. Ook worden beide gebouwen gecompartimenteerd in het kader van passieve brandveiligheid.

Op het complex Zelzate West, waar de E34 en R4 elkaar kruisen, installeert Witteveen+Bos in opdracht van AWV ook een windmolen en zonnepark. Tunnels zijn immers echte energieslurpers: de lichten branden er altijd en ook de ventilatie draait continue. Via een middelgrote windmolen en 5.000 m² aan zonnepanelen wordt de energievoorziening voor twee tunnels - Zelzatetunnel en Debbautstunnel - binnenkort dus duurzaam en zelfvoorzienend. De windmolen en zonnepanelen worden zo ingepland dat de impact op de buurt en de omwonenden gering of onbestaand is. Mits goede resultaten kan dit pilootproject ook voor andere tunnels worden uitgerold.

Bron: Witteveen+Bos
Deel dit artikel:
Onze partners