Doorzoek volledige site

Architectuurwijzer

Postbus 80
3500 HASSELT
België

info@architectuurwijzer.be
www.architectuurwijzer.be

Architectuurwijzer (AW) is geworteld in Limburg, maar houdt de ogen open voor wat er zich buiten de provinciegrenzen afspeelt – in Vlaanderen, de Euregio Maas-Rijn, Europa, de wereld.  AW reflecteert over complexe maatschappelijk-ruimtelijke uitdagingen via de ontwerppraktijk. AW maakt als culturele actor de artistieke kwaliteiten van de ontwerppraktijk zichtbaar, maar heeft tegelijkertijd bijzondere aandacht voor de maatschappelijke effecten van architectuur-in-het-breed op een veranderende samenleving. AW begrijpt architectuur als een middel om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In die zin is AW een denktank voor stedelijkheid (in de regio), met stedelijkheid begrepen als een denkwijze en een attitude in het teken van complexiteit.

Infopunt architecten

Iris Peeters

0486 70 91 40

Roel De Ridder

0479 82 29 89