Doorzoek volledige site

Energy Saving Pioneers

Tweekerkenstraat 47
1000 BRUSSEL
België

+32 485 89 28 64
info@energysavingpioneers.be
www.energysavingpioneers.be

Energy Saving Pioneers is een coalitie van voorlopers in energiebesparing, gefaciliteerd door Bond Beter Leefmilieu. Ze informeert beleidsmakers omtrent de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing.

De coalitie ijvert voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid. Hoe ze dat concreet voor ogen ziet, wordt uiteengezet in haar visietekst.

Voorbeelden van Best Practices illustreren de concrete meerwaarde van energiebesparing in de praktijk. Uiteenlopend onderzoek verduidelijkt met cijfers en grafieken de bespaarde euro's, verminderde CO2-uitstoot en gecreëerde werkgelegenheid.

Infopunt architecten

Benjamin Clarysse

+32 485 89 28 64