VEROZO

logo VEROZO

VEROZO

Vilvoordelaan 192

1930 Zaventem

België

+32 27 19 91 06

info@verozo.be

verozo.be

VEROZO is het Belgische kennis-en informatiecentrum voor de rolluiken- en zonwering branche. Zij reikt sector gerelateerde informatie aan naar bouwprofessionelen, particulieren en overheid. Op haar webstek www.verozo.be  belicht ze de verschillende soorten zonweringoplossingen, hun toepassingen en voordelen. Tevens wordt alle wetenschappelijke en regelgevende informatie die gerelateerd zijn met de industrie bijeengebracht.  De vereniging stelt de integratie van  rolluiken en zonwering in het concept van duurzaam en energie-efficiënt bouwen voorop. In dit kader volgt zij de  EPB regelgeving op  met focus op energiebesparing, comfort  en gezond binnenklimaat. VEROZO neemt als vertegenwoordiger in de EN-ISO normering actief deel aan de normalisatie en communiceert hierover in haar nieuwsbrieven (inschrijven via website). Ze voert testen uit in het kader van onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitscontrole. Ze participeert in  technische studies waarbij ze haar kennis ter beschikking stelt in het kader van de wijzigende evolutie van nieuwbouw en renovatie. Ze is een  gesprekspartner  van de overheid, professionele en wetenschappelijke instellingen. Tevens werkt ze mee aan training- en opleidingsprogramma‘s naar professionelen en onderwijs. Ze neemt als lid van ES-SO, European  Solar-Shading Organization het huidig voorzitterschap op (www.es-so.com)

[Lees meer] [Lees minder]