Doorzoek volledige site
REF.: 21205 - 2011

Hessenberg, 200 appartementen en 1.200 m² commerciële functies.

ARCHITECT awg architecten
WEBSITE www.awg.be
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER Heijmans Bouw

Het project bestaat uit 10 bouwblokken van uiteenlopende grootte en hoogte, gegroepeerd rond de restanten van het oude weeshuis aan de Hessenberg aan de rand van de Nijmeegse binnenstad. De positie van de bouwblokken zorgt voor een netwerk van stegen, hoven en pleinen die het stedelijk weefsel afmaken. Het project telde meerdere uitdagingen. Ten eerste kent de site een relevant hoogteverschil. Ten tweede was de integratie van de twee grote ondergrondse parkings ook geen sinecuur. Ten derde vergt de aansluiting met de binnenstedelijke omgeving een grote gevoeligheid. Ten vierde moest er interactie zijn tussen de twee verschillende architecturen. Ook borduurt het project voort op een traditie van geleidelijke stedelijke transformatie. De architectuur van de bouwblokken is op zich onspectaculair en staat geheel ten dienste van de kwaliteit van de stedelijke openbare ruimte. Zorgvuldige materialisering en detaillering ondersteunen de beleving van deze ruimte. Het project is gerealiseerd binnen de kaders van de Nederlandse woningbouwpraktijk. Deze is gebaseerd op een ver doorgevoerde standaardisering van materialen en technieken en een optimalisering van de bouwtijd, waardoor de verhouding tussen kostprijs en kwaliteit wordt geoptimaliseerd. Duurzaam bouwen is hier opgevat in de allerbreedste zin; het verder bouwen in een historisch kader, waarbij de levensduur van gebouwen het tijdelijke gebruik overstijgt. Echte duurzaamheid is voor ons veel meer dan techniek en heeft vooral te maken met tijdloosheid. Overige prijzen/ publicaties /nominaties: - architectuurprijs Nijmegen 2010 - nominatie Mies van der Rohe Award 2013 - De Architect (februari 2011) - Jaarboek Vlaams Architectuur Instituut 2012

Deze projectfiche delen