Doorzoek volledige site
REF.: 23724 - 2014

Centrumontwikkeling cultuurcentrum Malle

MALLE (Antwerpen)

ARCHITECT Van Oevelen (Architektenburo Jef Van Oevelen)
STRAMIEN architectuur & ruimte CV
AID Architecten
ANDERE LEVERANCIERS EN FABRIKANTEN Assiver
ZINQ - België
(oppervlaktebehandelaar)
STUDIEBUREAU Tractebel
ISOLATIE ROCKWOOL

Het gebied rond cultuurcentrum de Notelaar is recent ingrijpend veranderd. Het werd uitgebreid met een nieuwe bibliotheek, lokalen voor jeugd, appartementen en een ruim aantal sociale woningen. AID Architecten, Architektenburo Jef Van Oevelen en Stramien ontwierpen het masterplan met de technische knowhow van studiebureaus All-ingineering en Technum.

Deze projectfiche delen