Doorzoek volledige site
REF.: 23724 - 2014

Centrumontwikkeling cultuurcentrum Malle

MALLE (Antwerpen)

ARCHITECT Van Oevelen (Architektenburo Jef Van Oevelen)
Stramien
AID Architecten
ISOLATIE ROCKWOOL
ANDERE LEVERANCIERS EN FABRIKANTEN Assiver
ZINQ Galva Power
(oppervlaktebehandelaar)
STUDIEBUREAU Tractebel

Het gebied rond cultuurcentrum de Notelaar is recent ingrijpend veranderd. Het werd uitgebreid met een nieuwe bibliotheek, lokalen voor jeugd, appartementen en een ruim aantal sociale woningen. AID Architecten, Architektenburo Jef Van Oevelen en Stramien ontwierpen het masterplan met de technische knowhow van studiebureaus All-ingineering en Technum.

Deze projectfiche delen