Doorzoek volledige site
REF.: 24223 - 2020

Parkwijk Groeningen

KONTICH (Antwerpen)

ARCHITECT STRAMIEN architectuur & ruimte CV
STUDIEBUREAU Cenergie
Arcade

Groeningen, tussen het centrum van Kontich en de E-19, staat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) en in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (2009) aangeduid als te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied. De gemeente en projectontwikkelaar Extensa sloegen de handen in elkaar om een duurzame woonwijk en een aantrekkelijk wijkpark te ontwikkelen. Parkwijk Groeningen wil een voorbeeldproject zijn op verschillende vlakken: groen, kindvriendelijk, autoluw, energiezuinig en met een hoge beeldkwaliteit. 

Deze projectfiche delen