Doorzoek volledige site
REF.: 25323 - 2017

Scholencampus Kortrijk - Campus Plein

KORTRIJK (West-Vlaanderen)

ARCHITECT ABSCIS ARCHITECTEN
WEBSITE http://www.scholenvanmorgen.be/project/guldensporencollege-plein-kortrijk
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER Reynders (B & I Reynders)
Antwerpse Bouwwerken
Valens
METAALWERKEN MDB Metal

De bestaande gebouwen werden gerenoveerd en uitgebreid. Het internaat is ondergebracht in een zijvleugel, en er is een nieuwe refter gebouwd. Abscic Architecten stond in voor het ontwerp. Onderdeel van het masterplan voor het Kortrijkse onderwijs, in het kader van het programma Scholen van Morgen, dat de nieuwbouw of verbouwing van vijf schoolgebouwen inhield.

Deze projectfiche delen