Doorzoek volledige site
REF.: 25348 - 2019

Klein Rijsel

LEUVEN (Vlaams Brabant)

ARCHITECT ABSCIS ARCHITECTEN
a2d architecture 2 Design
METAALWERKEN MDB Metal
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER Cordeel
STUDIEBUREAU Sweco Belgium
RCR
BUITENSCHRIJNWERK EN ZONWERING Reynaers Aluminium
ISOLATIE ROCKWOOL
ANDERE LEVERANCIERS EN FABRIKANTEN Axalta Coating Systems

Het was de ambitie van de opdrachtgever om op deze site een groot aantal sociale en private wooneenheden te bouwen, voorzien van afzonderlijke ondergrondse parkeergarages en omringd door collectief groengebied dat publiek toegankelijk is.µ

De wijk ‘Klein Rijsel’ aan de Boulevardstraat krijgt de schaal van de aanliggende bebouwing rond een nieuwe straat die de verbinding vormt met de bestaande Klein Rijselstraat. Aan de andere zijde sluit een ‘stoerder’ bouwblok aan bij de schaal van het Provinciehuis. Het gebouw waar het Vlaams Administratief Centrum is gehuisvest, vormt langsheen de spoorweg een ritmiek van patio’s/tuinkamers uitlopend in een grotere aangelegde tuin. Het nieuwe ontwerp herneemt deze ritmiek door tussen de nieuwe woonblokken publiek toegankelijke tuinkamers te voorzien met een eigen identiteit die het landschap sculpteren maar toch een landschappelijke eenheid vormen langsheen de spoorweg

Deze projectfiche delen