Doorzoek volledige site
REF.: 25609 - 2021

Groene Parkeertoren

MECHELEN (Antwerpen)

ARCHITECT POLO Architects
ar-te I archipelago I baev

Het parkeergebouw omvat 537 parkeerplaatsen en 110 fietsenstallingen. Dit moet de bestaande parkings op het Rode Kruisplein en aan de Carrefoursite vervangen. Het bijna-energieneutrale gebouw is een onmisbare schakel bij het bevorderen van duurzame mobiliteit en daarmee van een duurzame, leefbare stad. Dit gebouw is veel meer dan een klassieke “randparking”: het vormt samen met zijn omgeving een mobiliteits-hub.

Deze projectfiche delen