Doorzoek volledige site
REF.: 26625 - 2020

250 woningen Roobaertpark

ROESELARE (West-Vlaanderen)

ARCHITECT Cottreel Architecten
STUDIEBUREAU Prevebo
Veico
Jos Dumoulin
BOUWHEER Durabrik

In Roeselare wordt de grote verkaveling Roobaertpark van 1.000 woningen gerealiseerd, waarvan Durabrik er 250 zal bouwen. De verkaveling situeert zich aan de rand van een groene oase, het Roobaertpark. De woningen langs de woonerven worden maximaal geënt op dit groene park. Het groene karakter wordt nog versterkt door het integreren van een deeltuin, die gemeenschappelijk eigendom wordt van de omliggende loten. Er wordt bewust gekozen voor de integratie van een aantal private parkeerpockets, die op graduele wijze het gemotoriseerd verkeer weren uit de woonerven.

 

Deze projectfiche delen