Doorzoek volledige site
REF.: 40124 - 2022

Jeugdinfrastructuur Sterrenbos

NAZARETH (Oost-Vlaanderen)

ARCHITECT atelier vens vanbelle
STUDIEBUREAU Util
Egeon
BOUWHEER Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth

Op de Sterrenbossite in Narareth wordt een nieuwe jeugdinfrastrctuur en omgevingsaanleg gerealiseerd voor de lokale KSA en speelpleinwerking. De opbouw in CLT levert ruime en aangename jeugdlokalen op. Het ontwerp speelt in op de werking en de noden van een jeugdbeweging. Het maaiveld wordt opgehoogd tot het niveau van deze buitenruimte, waardoor de Sterrenbossite op een natuurlijke en aantrekkelijke manier begrensd wordt. Door de heuvel en het gebouw wordt de site meer gedefinieerd, en door de toevoeging van reliëf kan de site op verschillende manieren beleefd en gebruikt worden. Dit reliëf zet aan tot spelen, uitkijken, er wordt een klein amfitheater in de heuvel ingewerkt, etc.

Deze projectfiche delen