Doorzoek volledige site
REF.: 44254 - 2022

Renovatie kantoorgebouw WTCB: 'Machina Viriditas'

ZAVENTEM (Vlaams Brabant)

ARCHITECT BOVAArchitects
(ontwerpend architect)
Bureau Bouwtechniek
(bouwtechnische ondersteuning, BIM, controle op uitvoering)
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER Vanhout
STUDIEBUREAU boydens engineering
Daidalos Peutz
Ney & Partners
Health & Safety Consulting
Advisers
(projectmanagement)
Bureau d’Etudes Delta GC
OMGEVINGSWERKEN Dujardin (Denis)
BOUWHEER WTCB - CSTC - BBRI
BUITENSCHRIJNWERK EN ZONWERING Schüco Belgium
ANDERE LEVERANCIERS EN FABRIKANTEN Bert Leroy
(visualisatie)

In Zaventem is in februari 2021 de ambitieuze renovatie gestart van het kantoorgebouw van het WTCB. Als promotor van technologische innovatie in de bouwsector moet deze verbouwing een voorbeeldproject worden op velerlei vlakken: van energetische renovatie en circulair hergebruik tot de toepassing van groengevels en geavanceerde digitale technologieën.

Het project betreft de renovatie van een gebouw uit 1999. Ondanks de relatief jonge leeftijd toont het bestaand gebouw belangrijke bouwtechnische gebreken op vlak van energieprestatie, daglicht, ventilatie en akoestiek. Een radicale verbouwing van de bouwschil en de technische uitrusting is dus nodig.

Daarnaast wordt de bestaande patio overdekt om een nieuwe centrale polyvalente ruimte te realiseren. Het atrium dient enerzijds als demonstratieruimte voor nieuwe technologieën, en anderzijds als katalysator voor kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines.

Deze projectfiche delen