Gasthuisberg - E(G)HBO.Leuven - algemeen zicht

Op de Gasthuisberg-site zijn grootscheepse werken aan de gang. Het masterplan werd uitgetekend door AWG Architecten en voor de verschillende deelprojecten werden diverse ontwerpteams aangesteld. - Abscis - Provoost - Ingenium - Air Consult: O&N4 (Gebouw voor biotechnologie) - AR-TE - dJGA - STABO: fase Iva (uitbreiding kritieke diensten + IVb (Vrouw en Kind afdelingen) - Crepain Binst Architecture - Bureau d''Etudes Greisch - VK Engineering: KHLeuven - Stephane Beel Architecten: Fase VI (psychiatrie) en Ivc (Kinderpsychiatrie en ziekenhuisschool) - Stephane Beel Architecten - Ney & Partners - VK Engineering: uitbreiding administratief gebouw - Storme - Van Ranst - Groep Van Looy: animalium - Popocini & Lootens: O&N2 (is reeds gebouwd)