Masterplan sportcampus Neptunus

Met de afbraak van het bestaande openluchtzwembad Neptunus, verdwijnt een structurerend element van de site vandaag. Het nieuwe gebouw heeft het potentieel de site op een nieuwe manier te structureren om zo de Neptunussite optimaal uit te bouwen als centrumplek in de wijk.

De inplanting koppelen we aan drie ambities voor de site: het uitbouwen van de site als onderdeel van een levendig centrum, met een sterkte groenstructuur en een multimodale ontsluiting.

In functie van die ambities worden de huidige versnipperde gebouwen en programma’s gebundeld in een centraal stadsgebouw. In dit gebouw zullen op termijn ook de andere programma onderdelen op de site gebundeld worden, samen met een nieuwe parkeerinfrastructuur.