Passerelle de l'Arche

Het maatschap MSA | Ney ontwerpt de nieuwe voetgangers- en fietsersverbinding in Doornik ter vervanging van de bestaande Passerelle de l'Arche, een verouderde brug die niet meer beantwoordt aan de behoeften van vandaag. Als onderdeel van de modernisering van de Scheldeoversteekplaats moet deze nieuwe zachte mobiliteitsverbinding de circulatie vergemakkelijken tussen de wijken Saint-Jean en Saint-Piat, twee volksbuurten die centraal staan in een stadsvernieuwingsbeleid en die ook binnen de invloedssfeer liggen van het Belfort, een van de twee UNESCO-werelderfgoedgebouwen in Doornik.