Stedelijke Basisschool Stasegem Zuid

Het bestaande schoolgebouw van de Stedelijke Basisschool Stasegem Zuid werd afgebroken om er een nieuwbouw te realiseren. Architecten Vande Kerckhove ontwierpen het project. Het uitgangspunt hiervoor was het realiseren van een BEN-school. Rondom het gebouw worden ook diverse (groene) speelruimtes aangelegd.

Het schoolgebouw wordt gerealiseerd in een compact drieledig getrapt volume. Op die manier wordt zoveel mogelijk open ruimte gevrijwaard binnen de voorschriften van het bpa. De gevelrij aan de straatzijde wordt door het gebouw vervolledigd. In het binnengebied wordt een L-vormige compositie gehanteerd waardoor er diverse speelruimtes ontstaan. Door de specifieke inplanten kunnen ook de groenzones behouden blijven.