Doorzoek volledige site
Online sinds 11-03-2021 | Deeltijds

Onderzoeker circulair bouwen

Architect/Ingenieur/Werfcoördinator

Omschrijving job

In het kader van een specifiek onderzoeksproject wordt binnen de opleiding Toegepaste architectuur een onderzoeker gezocht met ervaring en inzicht in circulair bouwen en ontwerpen van workflows binnen het bouwproces. De opdracht van deze onderzoeker wordt uitgebreid met algemene onderzoekstaken (projectsubsidie-aanvragen en studentenbegeleiding) vanuit de onderzoekscluster Toegepaste Architectuur. 

Onder leiding van de onderzoekscoördinator analyseer je het huidige bouwproces en de ontwerpworkflow van een aanbestedende overheid en geef je advies om deze workflow bij te sturen in functie van een zo circulair mogelijke aanbesteding en uitvoering. Dit advies probeer je op te schalen richting algemene werkmethodiek voor ‘nieuw’ elk circulair ontwerp en uitvoering.  

Daarbij kijk je verder dan de ontwerpfase en overschouw je een volledig projectproces vanuit alle mogelijke invalshoeken: bouwtechnisch, informatiestromen en -beheer, wetgeving, personeel, organisatie… Steeds met de doelstelling een maximale circulariteit te kunnen genereren en te initiëren tijdens de ontwerpfase. 

De onderzoeker begeleidt eveneens studenten inhoudelijk bij hun bachelorproef, in het kader van lopend of potentieel onderzoek.

Profiel

Vereist diploma en kennis:
Bachelor in de bouwkunde of achitectuur of Master in de bouwkunde, architectuur of ingenieur – architect.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je hebt ervaring en inzicht in circulair bouwen
•    Je hebt ervaring en inzicht in de workflows en actoren binnen het traditionele en circulaire bouwproces. 
•    Je hebt een grote Interesse in procesmanagement van bouwprojecten
•    Je kan autonoom werken en je beschikt over de nodige vaardigheden op vlak van plannen en organiseren.
 

Ervaring en inzicht is aantoonbaar adhv projecten (al dan niet gerealiseerd)

Aanbod

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022.
Verlenging is mogelijk. Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Selectieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 30/03/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:

  • Hannelore Goens – Lector Toegepaste architectuur - hannelore.goens@howest.be
  • Pieter Vandewalle – onderzoekscoördinator Toegepaste architectuur - Pieter.vandewalle@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:

  • Luc Verhalle – directeur personeel en HR - luc.verhalle@howest.be