Beleidsplan Ruimte Brugge | Groenblauw raamwerk activeren

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte zet de stad Brugge een nieuwe stap in het ruimtelijk beleid. Het Beleidsplan Ruimte Brugge is een toekomstplan dat voor de komende decennia de leidraad zal zijn voor keuzes in de manier waarop de ruimte in Brugge verder zal worden gebruikt, ingericht, georganiseerd en geordend.

De kern van het beleidsplan bestaat uit een strategische visie, als toekomstbeeld op lange termijn, en een eerste set van 5 beleidskaders, waarmee Brugge het verhaal over de stad die het in 2050 wil zijn – de strategische visie – concreter wil maken in de ruimte. Met elk beleidskader landt de stad in een andere omgeving: de open ruimte, de wijk, het woonweefsel, de gespecialiseerde campussen en plekken waar de stad in verandering of transformatie is. Het zijn 5 omgevingen waarin heel wat beweegt en het ruimere debat over de bouwshift, ruimtelijk rendement, het vrijwaren van open ruimte en het versterken van het groenblauw netwerk zich afspeelt.

In deze video vertellen Luc Maene van Natuurpunt, architect-stedenbouwkundige Rien Gellynck en Stad Brugge-medewerkers Koen Timmerman, Maarten Van Steenhuyse en Marieke Dhaeze over het belang van het beleidskader ‘Groenblauw raamwerk activeren’. Het raamwerk zorgt voor een sterke stad waar water wordt opvangen en hitte gemilderd, waar gespeeld kan worden in groene en blauwe snippers en grotere gehelen, waar zachte verbindingen en vervoersmodi gekoppeld worden. Stad Brugge is ervan overtuigd dat als dit goed zit, de rest van de stad ook toekomstgericht en complementair ontwikkeld kan en zal worden. Het groenblauw raamwerk bepaalt dus de maat voor de ontwikkeling van de stad.