C3A: 'Goede afspraken omtrent werkmethodiek zijn essentieel voor BIM'

Vandamme: “Cruciaal voor een goed BIM-project zijn goede afspraken omtrent bijvoorbeeld structuren en naamgeving. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Zelfs in het BIM-protocol van het WTCB blijft men momenteel vrij algemeen. Dat kan ook niet anders, omdat men zich niet durft uitspreken over de te gebruiken software.”

“Het zou een goede zaak zijn moesten we een uniform rekenstelsel krijgen voor analysedoeleinden, zoals bestekken, meetstaten, kostprijsberekeningen,… Zo kunnen architecten en aannemers op dezelfde manier rekenen, met dezelfde coderingen, meetafspraken en meetwijzen.”

Deel deze video:
Onze partners