CPE en Infinity werken samen aan het duurzaamste gebouw van Europa