MULTI: transformatie van een blokkade naar een stedelijke ruimtewisselaar

MULTI is een project van CONIX RDBM Architects en omvat de transformatie van de modernistische Brouckèretoren in Brussel naar een gemengd programma met een publieke meerwaarde. MULTI wordt een katalysator voor de voetgangerszone, een connector voor de publieke ruimtes in de omgeving. Het is een transformatie van een zwarte zware doos naar een transparant, uitnodigend geheel. De ambities voor MULTI bestaan uit het realiseren van een actueel en relevant project door een grondig onderzoek naar zijn ruimtelijke en maatschappelijke context. Door het begrijpen van de huidige rol en de potentie van het gebouw wordt het nieuwe project voorgesteld. Als ‘Urban Platform’ kan het project een connector zijn tussen de verschillende omliggende buurten.