Organisch gegroeide campus is schoolvoorbeeld van intensief ruimtegebruik (Eureka-architectuur)

Een stad in de stad. Zo valt de schoolcampus van Sancta Maria Leuven nog het best te omschrijven. De school is door de jaren heen organisch gegroeid van één compact schoolgebouw naar een heus stadskwartier met een zeer diverse typologie aan gebouwen waarbij verbinding centraal staat. Opmerkelijk is ook dat er een kerkgebouw in de campus is geïntegreerd dat dienst doet als polyvalente ruimte. Ze zorgt voor een rustpunt op deze schoolsite middenin de stad, die de beschikbare ruimte zeer intensief benut.