VISUAL UTOPIAS: Hasselt (Jan Kamensky)

In de Herkenrode-abdij in Hasselt werden de eerste handtekeningen gezet onder de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving, een project van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. In het kader daarvan maakte de Duitse kunstenaar Jan Kamensky een Visual Utopia van Hasselt.

Niemand die zo overtuigend en origineel toont hoeveel mooier, aangenamer en klimaatadaptiever een stad wordt wanneer je auto’s, asfalt en beton vervangt door groen, water, fauna en flora, en wanneer je zachte weggebruikers de plaats laat innemen van auto’s. Het gaat wel degelijk om een ‘utopia’, maar het is wel een eyeopener die toont tot welk mooi resultaat ontharding, vergroening en verblauwing kan leiden.

Jan Kamensky maakte al Visual Utopias van onder Tokio, São Paolo, New York en Berlijn. Nu is dus ook Hasselt toegevoegd aan dat lijstje. Meer informatie over de Green Deal, die mee ondersteund wordt door o.a. Bond Beter Leefmilieu, Embuild Vlaanderen, VIBE vzw, ORI, VLARIO vzw en de Vlaamse provincies, vind je op de website www.klimaatbestendig.be.