Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over verdichting

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is een hevige voorstander van verdichting: "Maar we moeten niet verdichten om te verdichten. We mogen een goede mix van publieke en private functies daarbij niet uit het oog verliezen."