Webinar: een verouderd pand herbestemmen tot een aantrekkelijk appartementencomplex

De laatste jaren is het idee om voormalige kantoorruimte om te bouwen tot wooneenheden sterk in opmars. Het aantal kantoorgebouwen dat zijn nut heeft verloren, groeit met de dag. Tegelijkertijd worden goed gelegen, betaalbare woningen steeds zeldzamer, vooral in de grotere steden.  In deze context kan het Wattbaanproject in Nieuwegein, dat in 2018 werd voltooid, als baanbrekend worden beschouwd. Het project in Nederland bewijst dat upcycling een efficiënte strategie is. Toegepast op architectuur optimaliseert upcycling de toewijzing van grondstoffen en vermindert het grijze energie. Daarnaast verlaagt het de milieu-impact, versnelt het de heropleving van buurten en gaat het de stadsuitbreiding tegen.