WEBINAR: renovatie in sociale woningbouw

Vlaanderen beschikt over duizenden sociale woningen die niet meer voldoen aan de huidige comfort- en energie-eisen. Hoe kunnen die woningen op zo efficiënt en duurzaam mogelijke wijze future-proofed gemaakt worden? Een complexe maar boeiende vraag waar we samen met een aantal specialisten tijdens een webinar een antwoord op trachtten te vinden.

Aan de hand van enkele concrete cases lieten we specialisten hun mening geven over de zo noodzakelijke renovatie in de sociale woningbouw.