€ 9,9 miljard per jaar aan renovatie in België

Door de aanhoudende daling van de nieuwbouw neemt het belang van de renovatiemarkt steeds toe. Uit een enquête bij een representatieve groep van 1800 Belgen in het voorjaar van 2012 blijkt dat renovatie een groeipoel is voor de Belgische bouw. Samen investeren de Belgische huiseigenaren jaarlijks 9,9 miljard euro in renovatie- of herstellingswerken, de inrichtings- en decoratiekosten niet meegerekend. Bijna de helft vindt het belangrijk om de woning energiezuinig te maken.


Door de aanhoudende daling van de nieuwbouw neemt het belang van de renovatiemarkt steeds toe. Uit een enquête bij een representatieve groep van 1800 Belgen in het voorjaar van 2012 blijkt dat renovatie een groeipoel is voor de Belgische bouw. Samen investeren de Belgische huiseigenaren jaarlijks 9,9 miljard euro in renovatie- of herstellingswerken, de inrichtings- en decoratiekosten niet meegerekend. Bijna de helft vindt het belangrijk om de woning energiezuinig te maken.


73 % van de Belgen eigenaar

Het onderzoek van Essencia, het marketingbureau dat gespecialiseerd is in de bouwsector, toont aan dat 64 % van de bevolking tussen 25 en 74 jaar eigenaar is van een huis. Daarenboven bezitten 9 % van de Belgen een appartement. 73 % van de Belgen is dus eigenaar van een woning. Bijna 1 op 10 van deze eigenaren gaf zelfs te kennen eigenaar te zijn van meerdere woningen (appartement of huis).

Bijna iedere huiseigenaar herstelde of renoveerde de afgelopen 20 jaar wel iets aan zijn woning.
Ongeveer 1 op 2 Vlaamse huiseigenaren plaatsten of vervingen sinds 1990 dak- of zoldervloerisolatie
(58 %), de ramen, deuren en beglazing (46 %), de keuken (47 %), de verwarmingsketel (46 %) of de
badkamer (46 %).


Bijna iedere huiseigenaar herstelde of renoveerde de afgelopen 20 jaar wel iets aan zijn woning

 


Energiezuinig verbouwen

Energiezuinig bouwen of renoveren is en blijft een hot item voor iedereen die een eigen woning heeft. Bijna 1 op 2 van de eigenaars is van mening dat de kostprijs voor het verlagen van het energiepeil van een woning opweegt tegen het rendement dat dit met zich zou meebrengen.

De subsidies die worden toegekend om je woning energiezuinig te maken hebben een enorme impact gehad. Zelfs de afschaffing van bepaalde subsidies heeft daarop geen effect. Slechts 10 % gaf aan een project uit te stellen of af te lassen door het wegvallen van de subsidies. 6 % past het budget aan door verlaging of door zelf bij te sponsoren.

Daarnaast zijn er een aantal premies voor energiezuinige maatregelen bijgekomen. De positieve
impact hiervan zal in de toekomst duidelijk zijn.


De kosten

Gemiddeld spendeert een huiseigenaar € 40 000 aan zijn woning voor renovatiewerken over een
termijn van 20 jaar. Hierbij zijn decoratie- of inrichtingskosten niet meegerekend. Op jaarbasis komt
dit neer op ongeveer € 2 000 per eigenaar.

Op basis van deze cijfers schat Essencia het totale bestedingsbedrag van eigenaren van woningen,
ouder dan 5 jaar, op 9,9 miljard euro per jaar . Wanneer hierbij de renovatie van appartementen
en niet-residentiële gebouwen nog eens zou worden bij gerekend, is het duidelijk dat er jaarlijks
grote budgetten besteed worden aan renovatie.


Financiering

Ook toonde dit onderzoek aan dat de Belg een goed gevuld spaarboekje heeft. 56 % van de huiseigenaren onderhouden, herstellen en renoveren hun woning zonder hiervoor te lenen bij een financiële instelling.

De overige respondenten lenen gemiddeld 60 % van de totale kostprijs van de renovatiewerken. Deze groep bestaat beduidend meer uit mensen die een woning kopen dan mensen die een huis gebouwd hebben en door de jaren heen verschillende aanpassingswerken doen.

Om een antwoord te bieden op de hoge kosten die de werken met zich meebrengen, betaalt
een grote groep wel een gedeelte van de werken in het zwart.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage