1 op 3 Vlamingen renoveert om te besparen, maar betaalt toch prijs van nieuwbouw

Wie koopt en renoveert, geeft uiteindelijk ongeveer evenveel geld uit aan zijn woning als aan een nieuwbouw, blijkt uit een enquête van Reynaers Aluminium. Toch kiezen veel Vlamingen voor een renovatieproject om geld uit te sparen op korte termijn. Meer budgetruimte, een btw-verlaging en een afbraakpremie zou het aantal nieuwbouwers doen stijgen.

Renovatie uiteindelijk even duur als nieuwbouw

Reynaers Aluminium nam een enquête af bij 200 kandidaat-kopers en –bouwers. Het bedrijf vroeg naar de voorkeuren van de potentiële kopers en het budget dat ze daaraan willen of kunnen spenderen. De resultaten verrassen: bijna 4 op 10 Vlamingen (38%) betaalt maximaal 250.000 euro voor het kopen van een bestaande woning. Eenzelfde percentage van deze kopers verwacht na twee jaar een budget van 25 à 50.000 euro te besteden aan renovatie. 1 op 5 voorziet 50 à 100.000 euro en bijna 1 op 4 zelfs meer dan 100.000 euro voor renovatie. De kost van aankoop en renovatie stemt hiermee quasi overeen met het gemiddeld budget voor een nieuwbouw. De belangrijkste renovatie investeringen zijn het plaatsen van nieuwe ramen (69%) en isolatie (65%), gevolgd door nieuwe elektriciteit (51%), nieuwe deuren (45%) en een nieuw dak (38%).

 

Budget is belangrijkste knelpunt

3 op 4 Vlamingen zegt voor nieuwbouw te kiezen indien hij over voldoende budget zou beschikken. 1 op 4 kiest voor nieuwbouw als de btw daalt naar 12%. De belangrijkste motivatie voor nieuwbouw is volgens 67% de vrijheid om het project volledig zelf in te vullen qua ontwerp, materiaal en inrichting. 1 op 3 ondervraagden kiest uiteindelijk toch voor renovatie om budgettaire redenen. Bijna 40% beseft echter dat deze optie op korte termijn de goedkoopste is, maar op langere termijn, o.a. door de meerkost voor verwarming en de renovatiekost, duurder uitkomt.

 

Afbraakpremie stimuleert nieuwbouw

Het valt op dat 15% van de respondenten vandaag al verkiest om een oude woning te kopen en te laten slopen om er een nieuwe te bouwen. Als het beleid dit zou stimuleren met een afbraakpremie zou bijna de helft van de deelnemers aan de enquête (44%) dat doen. Ruim 2 op 3 ondervraagden vindt dat het afbreken van te oude huizen moet aangemoedigd worden.

Als de overheid nieuwbouw wil aanmoedigen, dan zal dit extra stimulansen vragen om de instapkost te verlagen zodat bouwen voor meer mensen ook op korte termijn financieel haalbaar wordt. Hier zullen zowel de bouwers als de overheid en de gemeenschap wel bij varen. De onderhouds- en energiekosten liggen immers lager bij een nieuwbouw en door het toepassen van de strenge regelgeving en steeds betere bouwmaterialen zijn nieuwe woningen duurzamer,” vertelt Peter Ottevaere, Marketing & Communicatie Manager bij Reynaers Belux.

 

Deel dit artikel:

Onze partners