10 bouwondernemingen dingen mee naar bouw centrum geïnterneerden in Antwerpen

Tien bouwondernemingen hebben een offerte ingediend voor de bouw van het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Dit nieuwe FPC zal gebouwd worden op een terrein van bijna 4 hectare nabij de Burchtse Weel. Het gaat om een gesloten instelling, vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis met grote beveiliging. Er zullen zo'n 180 geïnterneerden kunnen worden gehuisvest.

Tien bouwondernemingen hebben een offerte ingediend voor de bouw van het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Dit nieuwe FPC zal gebouwd worden op een terrein van bijna 4 hectare aan de Beatrijslaan 100 op Linkeroever, nabij de Burchtse Weel. Het gaat om een gesloten instelling waar geïnterneerden, geesteszieken die veroordeeld zijn voor criminele feiten, worden opgevangen. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar dan met een hoge graad van beveiliging. Er zullen zo’n 180 geïnterneerden kunnen worden gehuisvest.

Volgende bouwondernemingen dienden een offerte in: Artes Roegiers nv, CEI-De Meyer, Denys nv, Van Laere nv, THV Taddeus, Besix nv, MBG, Strabag, THV Heijmans Bouw – Democo en Willemen General Contractor nv. Elke offerte wordt nu onderzocht om te zien of ze beantwoordt aan de reglementering inzake overheidsopdrachten en de vooropgestelde criteria. De keuze van de aannemer die het project zal uitvoeren, wordt nog vóór het bouwverlof van 2013 bekendgemaakt.
 
De exacte kostprijs zal afhangen van de ingediende offertes, maar wordt op 54 miljoen euro geraamd. Servais Verherstraeten, Staats­­se­cretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, heeft gekozen voor een klassieke eigendomsverwerving door de federale overheid in de plaats van alternatieve vormen van financiering. De klassieke verwerving blijkt de goedkoopste optie en biedt het meeste zekerheid op middellange termijn.
 
Het multidisciplinair studieteam VKStudio Architects, Planners & Designers staat in voor het ontwerp met inbegrip van de speciale technieken. De bouwvergunning werd verleend in mei 2012 en de werken zullen in de tweede helft van 2013 concreet aanvangen. Het nieuwe FPC zal in 2015 beschikbaar zijn.
 
De Regie der Gebouwen bouwt momenteel ook een FPC in Wondelgem bij Gent. De werken daar schieten goed op, zodat het complex in maart 2014 ter beschikking zal kunnen worden gesteld. Het complex in Gent zal 270 geïnterneerde patiënten kunnen opvangen.
 
Servais Verherstraeten: “Er is in de publieke opinie terechte verontwaardiging dat in ons land momenteel 600 geïnterneerden in gewone gevangenissen verblijven. De FPC’s van Gent en  Antwerpen zullen tegen 2015 samen 450 gespecialiseerde plaatsen voor geïnterneerden opleveren.
 
Technische fiche:

 

Adres: Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
Multidisciplinair studiebureau: VKStudio Architects, Planners & Designers (Roeselare)
Bouwvergunning: mei 2012
Geplande duur der werken: 2013 - 2015
Terreinoppervlakte: circa 3,84 ha
Bruto-oppervlakte complex: ca. 19.000 m²

Deel dit artikel:
Onze partners