Aandacht voor slimme vastgoedontwikkeling op eerste Smart Real Estate

Deze week vond de eerste editie van Smart Real Estate plaats. Met het evenement willen de organisatoren oplossingen voor slimmere en duurzamere vastgoedprojecten in de kijker zetten. Als voorbeelden passeerden het Herman Teirlinckgebouw en de duurzame Tivoliwijk in Brussel de revue.

Luk Peeters van ORG, Organization for Permanent Modernity, stak van wal over de oplossingen die het digitale tijdperk kan bieden voor een vastgeroeste bouwsector. “Historisch gezien is die sector tegen disruptie. Handenarbeid blijft de basis, vakbonden en belangenorganisaties houden verandering tegen. Wij geloven enorm in innovatieve toepassingen, zoals 3D-printen voor de bouw, en willen klaar staan als die technologie klaar is om op grote schaal te worden toegepast.”

Daarna gaf Eric Vleminckx meer informatie over ‘Smart Cities’-programma van Belfius en de Europese Investeringsbank. Dat project voorziet 400 miljoen euro voor slimme projecten van lokale besturen die gelinkt zijn aan de 2020-doelstellingen van Europa en aan de strategische plannen van die besturen. Voorwaarden: ze moeten gerealiseerd worden voor 2019 en de dienstverlening aan de burger ten goede komen op vlak van energie-efficiëntie, mobiliteit en stadsontwikkeling.

 

Groene ruimte

“Eigenlijk zou 25 à 30 procent van de beschikbare ruimte natuur moeten zijn, ontoegankelijk voor de mens. In Vlaanderen is dat maar 2 procent." Met dit citaat van Leo Van Broeck startte Rita Agneessens, CEO en partner bij BURO II & ARCHI+I haar verhaal. Verdichting is dus nodig, maar 95 procent van de mensen in de sector vindt dat de huidige regels die verdichting in de weg staan. “In de 50 beste steden uit de ‘Smart City Index’ wonen gemiddeld 3871 mensen per vierkante kilometer. In Vlaanderen zijn er dat 1332, in Wallonië maar 1025. Er is dus marge om onze steden dichter te bevolken en ruimte terug te geven aan de natuur.” Op vlak van gebouwen zelf pleit Agneessens voor een functionele mix in gebouwen, bijvoorbeeld van wonen en werken, en van flexibiliteit en herbruikbaarheid van gebouwen. Bij een ziekenhuis van BURO II & ARCHI+I voorzag het bureau bijvoorbeeld een volledig technisch verdiep waar de technieken heel gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de veranderende noden van het ziekenhuis. Agneessens: “Maar waar ligt de grens tussen een flexibel en een neutraal gebouw? Hoever kan je gaan in het toelaten van meerdere functies zonder aan de eigenheid van een gebouw te raken?”

 

Tivoli en Herman Teirlinck

Op Smart Real Estate kwamen ook enkele projecten aan bod waar de theorie in de praktijk is omgezet. Nicolas Bearelle sprak onder andere over het Ekla-project van Re-Vive nabij het Weststation in Molenbeek en Wim Straetmans van Immo Bam presenteerde het Tivoliproject. Bij dat laatste werd ingezet op waterrecuperatie, afvalmanagement en een grote biodiversiteit in het stedelijke landschap. Daar vlakbij, op het terrein van Tour en Taxis, verrijst ook het Herman Teirlinckgebouw, het nieuwe VAC van de Vlaamse Overheid, waar Peter De Durpel van ontwikkelaar Extensa over vertelde. “Het doel van de hele site: een hoogwaardige verbinding voorzien tussen het Noordstation en de Heizel. Met een groot park tot voor het Herman Teirlinckgebouw en een goede mix van functies daar zijn we op de goede weg.”

Deel dit artikel:
Onze partners