Aanwerving van 8 medewerkers voor de uitvoering van het Kanaalplan in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Brussel gaat op zoek naar een team van 8 medewerkers om het Kanaalplan, ontwikkeld door de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff, in goede banen te leiden. Het team zal verscheiden samengesteld worden maar bouwt een geïntegreerde dynamiek uit, in nauwe samenwerking met de bouwmeester – maître architecte Kristiaan Borret.

In het gebied langs het Kanaal komen alle uitdagingen bijeen waar het Brussels Gewest nu en de komende 10 jaar voor staat: bevolkingsgroei, tewerkstelling en economische bedrijvigheid, mobiliteit, en stedelijke levenskwaliteit. Er staan tal van projecten op stapel en de kwaliteitsambitie is hoog. Daarom heeft de regering een ontwikkelingsstrategie opgezet onder de vorm van het Kanaalplan, dat door de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff in 2012-2014 is uitgewerkt. Het Kanaalplan wijst onder meer op een enorm potentieel van minstens 25.000 woningen en 7.500 jobs. Er is sprake van meer dan 300 ha gronden in overheidsbezit en 12 proefsites waar de strategie van het Kanaalplan kan toegepast worden.

 

Gevarieerd team

Er wordt een afzonderlijk team van 8 medewerkers opgericht om het Kanaalplan uit te voeren. Het team is verscheiden samengesteld maar bouwt een geïntegreerde dynamiek uit, in nauwe samenwerking met de bouwmeester – maître architecte. De opdracht is om op een gecoördineerde en voorbeeldige manier alle projecten in het territorium van het Kanaal te stimuleren, te begeleiden en te vergunnen, zowel publieke als private projecten, zowel architectuur als publieke ruimte. De centrale doelstelling is hoge kwaliteit en voortgang van de stadsontwikkeling langs het Kanaal.

In dit kader wordt voor het team Kanaalplan verschillende profielen van medewerkers gezocht.

 

3 architecten ‘ontwerpend onderzoek’ (nl-fr)

Voor het team in het kader van de uitvoering van het Kanaalplan, zoekt Brussel Gewestelijke Coördinatie 3 medewerkers ontwerpend onderzoek, die zullen werken onder de rechtstreekse leiding van de bouwmeester – maître architecte.

U vindt de profielomschrijving hier. De vacatures zullen deze week nog gepubliceerd worden. 

Voor verdere informatie kan u terecht bij Kristiaan Borret (tel. 02/204 29 82 – e-mail kborret@gob.irisnet.be)

 

2 architecten stedenbouwkundige vergunningen (1nl – 1fr)

Voor het team in het kader van de uitvoering van het Kanaalplan, zoekt de Directie Stedenbouw van Brussel Stedelijke Ontwikkeling 2 medewerkers voor het behandelen van de aanvragen stedenbouwkundige vergunning, die nauw zullen samenwerken met de bouwmeester – maître architecte.

U vindt de profielomschrijving hier.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Albert Goffart (tel. 02/204 23.17 – email agoffart@sprb.irisnet.be)

 

3 projectleiders (nl-fr)

Voor het team in het kader van de uitvoering van het Kanaalplan, zoekt de MVV (Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed) 3 projectleiders voor de ontwikkeling van de proefsites uit het Kanaalplan, die nauw zullen samenwerken met de bouwmeester – maître architecte.

U vindt de profielomschrijving hier.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Gilles Delforge (tel. 02/517.60.67 – email g.delforge@saf-mvv.be)

Deel dit artikel:

Onze partners