ABDM architecten brengt licht tot diep in Gentbrugse basisschool

In opdracht van Seminpark zal ABDM architecten de GO! Basisschool in Gentbrugge uitbreiden. Het  architectenbureau uit Zingem zal daarbij optimaal gebruik maken van natuurlijk licht. Met name de transparante sporthal moet leven brengen in een anders doodse buurt.

Doel van het ontwerp is de infrastructuur breed inzetbaar te maken. Transparantie staat daarom voorop. ABDM architecten maakt doorkijk van het gebouw mogelijk zodat de beweging in de sporthal vanaf de straat zichtbaar zal worden en meteen ook wat leven in de anders eerder verlaten omgeving zal brengen. Die filosofie trekt het Oost-Vlaamse architectenbureau door in de refter, waar eveneens grote raampartijen de grens tussen binnen en buiten zullen moeten laten vervagen en contact met de ruime speelplaats, het naastliggende fietspad en de aanpalende straat mogelijk maken. De open speelplaats ten slotte bevindt zich overigens ook volledig aan de zuidzijde.

Trappen als tribune

De nieuwe toegang tot het schoolterrein zal de bezoeker rechtstreeks naar de ingang van de refter/polyvalente zaal dan wel de sportzaal leiden. De grote uitnodigende buitentrappen, die uitgeven op de speelplaats, accentueren en geven rechtstreeks toegang tot de belangrijke ruimtes op de eerste verdieping, zoals de directielokalen en de breed inzetbare sporthal. Daarnaast kan deze trappenpartij fungeren als tribune waar zowel speeltijd als lessen kunnen doorgaan.

Een essentieel uitgangspunt voor de inplanting van het gebouw is de toegankelijkheid van de campus. De bereikbaarheid van de site wordt verbeterd dankzij de duidelijke link met de achterliggende Gentbrugse Meersen. Hiertoe is in het ontwerp het verbindingspad tussen Hazenakker en de Gentbrugse Meersen volledig open getrokken zodat dit pad aantrekkelijker en veiliger wordt voor voetgangers en fietsers.

Daglicht

Daglicht wordt als leidraad gebruikt bij het ontwerp van de binnenruimtes. Ruime glaspartijen moeten een open ruimtegevoel en interactie met de buitenomgeving teweegbrengen. De ramen aan de zuidzijde, die bovendien uitgerust zijn met  een buitenzonwering met stormvaste screens, bevinden zich op lage hoogte gesitueerd waardoor de zon niet diep in de ruimte penetreert aangezien dit hinderlijk kan zijn voor de sporters. Avondactiviteiten zullen via deze ramen ook zichtbaar zijn vanaf de straat. Aan de noordzijde is een groot raam voorzien op grote hoogte waardoor het noorderlicht tot diep in de sporthal binnendringt zonder gevaar voor oververhitting of verblinding. Aan de oost– en westzijde zijn eveneens hoge ramen voorzien om de middenzone van de sporthal te verlichten.

Vanuit de refter is er interactie met speelplaats en de achterliggende groenzone doorheen de grote glasvlakken waardoor de refter een aangename verblijfsruimte wordt ervaren. Door de grote aanwezigheid van harde materialen zoals glas en vloertegels moesten akoestische maatregelen getroffen worden om storende nagalm en te hoge geluidsniveaus te vermijden. Enkele losse absorberende elementen aangebracht die ook als sfeerelementen en ruimteafscheiding fungeren moeten daarvoor dienen. De refter is ontworpen als een flexibele ruimte die ook ruimte biedt voor andere functies zoals naschoolse evenementen.

De klaslokalen vormen één functionele groep. Door deze klassen op hetzelfde niveau als de sporthal en kleedruimtes te voorzien, is minder circulatieoppervlakte en sanitair nodig, wat het gebouw compact houdt. Een bijkomend voordeel is dat het dankzij deze vormgeving mogelijk wordt om noorderlicht in de hoge sporthal binnen te halen en tevens de ramen van de klassen naar het noorden te oriënteren met zicht op de groenzone, wat ook weer volledig past in ADBM’s filosofie van licht en transparantie.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage