Abscis Architecten vernieuwt Campus Leiekant

Traphal internaat.
Meubel ontspanningsruimte.
Hal internaat.
Kamer internaat.
Kamer internaat.
Achtergevel internaat.
Traphal internaat.
Refter.
Gevel refter.
Ontspanningsruimte internaat.

Scholencampus DPSA omvat vijf schoolgebouwen op twee campussen in de Kortrijkse binnenstad: Campus Diksmuidekaai (Kaai) en Campus Leiekant aan de huidige Pleinschool (Plein). Campus Leiekant kreeg een nieuw jasje aangemeten door Abscis Architecten.

Op campus Leiekant werden de bestaande gebouwen vernieuwd en uitgebreid. Het ontwerpteam plaatste het internaat in een bestaande zijvleugel van het Fort. Dat bestaat uit drie slaapverdiepingen en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte. In de groene binnentuin vind je een nieuwe refter terug, opgevat als een open en uitnodigend paviljoen.

 

Indeling

De huidige vloerniveaus werden aangehouden om aan te sluiten op de school, waarmee een lift en trappenhuis gedeeld wordt. Trapjes en een helling overbruggen op het gelijkvloers het hoogteverschil met de bestaande vloerpas en verdelen de ontspanningsruimte in diverse plekken.

De ruime vrije hoogte op de eerste verdieping laat toe om een alternatief type slaapkamer – met hoogslaper- te integreren, terwijl de tweede en derde verdieping qua vrije hoogte juist volstaan als slaapvertrekken.

Om de ruimte op de derde verdieping te optimaliseren werd het huidige hellend dakvolume met dakkapellen vervangen door een volwaardig dakvolume in zink, met licht geïnclineerde gevelvlakken waarin de vooruitspringende raamkaders een hedendaagse antwoord vormen op de bestaande ritmiek van de dakkapellen.

 

Groene binnentuin

De refter is opgevat als een open en uitnodigend paviljoen in de groene binnentuin van de campus Plein. De ondersteunende functies (keuken, bergingen, sanitair, technische ruimtes) werden ter hoogte van de te slopen werkplaatsen tegen de tuinmuur op de perceelgrens geplaatst en vormen een langwerpig, gesloten volume.

De eetzaal van de refter kreeg rondom een vliesgevel met transparante glasvlakken en opake sandwichpanelen met houten bekleding. Een opvallende inclinatie maakt deel uit van he dak, wat het solitair karakter van het gebouw versterkt.

 

“We streven er naar om betaalbare hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept."

 

Energiezuinig en bio-ecologisch bouwen

“We streven er naar om betaalbare hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept. Dit duurzaam totaalconcept werd gerealiseerd door middel van een geïntegreerd ontwerpproces gebaseerd op twee belangrijke pijlers : het energiezuinig bouwen volgens de Trias Energetica enerzijds en het bio-ecologisch bouwen met de nadruk op duurzaam water- en materiaalgebruik anderzijds”, klinkt het bij Abscis Architecten.

Het E-peil van nieuwe schoolgebouwen mag niet hoger zijn dan E70. Om daaraan te voldoen voorzag het ontwerp in een doorgedreven isolatie, gekoppeld aan een sterk verbeterde luchtdichtheid. Een gecontroleerd ventilatiesysteem met geïntegreerde debietmeting en sensoren regelt de binnenluchtkwaliteit. Per gebouw zocht het ontwerpteam telkens het passende antwoord voor ventilatie, rekening houdend met de kostprijs voor installatie en onderhoud. In dit geval heeft dat geleid tot verschillende oplossingen (systeem C+ met warmterecuperatie op de afgevoerde lucht en systeem D).

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners