Abscis mag nieuwbouwproject aan Bargiekaai Gent bouwen

Abscis Architecten heeft de architectuurwedstrijd van AGSOB gewonnen voor een nieuwbouw woningbouwproject in het stadscentrum van Gent. Het programma omvat 19 stadsappartementen met terras en een ondergrondse parkeergarage. De site is gelegen op de hoek van het bouwblok omrand door de Bargiekaai en de Guldenvliesstraat. De grootste troef van de site is de aanwezigheid van het water aan de zuidwestzijde van het perceel, dat het ruimtegevoel vergroot en inspeelt op de trend van ‘wonen met zicht op water’.
Abscis Architecten heeft de architectuurwedstrijd van AGSOB gewonnen voor een nieuwbouw woningbouwproject in het stadscentrum van Gent. Het programma omvat 19 stadsappartementen met terras en een ondergrondse parkeergarage. De site is gelegen op de hoek van het bouwblok omrand door de Bargiekaai en de Guldenvliesstraat. De grootste troef van de site is de aanwezigheid van het water aan de zuidwestzijde van het perceel, dat het ruimtegevoel vergroot en inspeelt op de trend van ‘wonen met zicht op water’.
Momenteel loopt het perceel door tot aan de Bargiekaai, maar door de nieuwe rooilijn zal de voorgevel in het verlengde komen te staan van de gevel van het garagegebouw. Op deze manier kan er een groot, kwalitatief, groen binnengebied ontstaan, dat aansluit op de groene ruimte in de sociale wijk en waarvan eventueel doorsteken kunnen gemaakt worden naar het water en het plein van KaHO Sint Lieven. De appartementen zijn op een dergelijke manier georganiseerd dat het grote merendeel van de woningen van het zicht op het water kunnen genieten. Om de privacy van de bewoners te garanderen en tegelijk de oververhitting te vermijden en toch maximaal van het zicht en de zon te genieten, worden er grote inpandige terrassen aan de kant van de Bargiekaai voorzien. Ondergronds is er een parkeergarage voorzien, toegankelijk via een inrit die paalt aan het perceel van de derde.
Het gedeelte van het perceel dat buiten de rooilijn is gelegen biedt de unieke opportuniteit om een bufferzone te creëren tussen de appartementen en de Bargiekaai. Dit gebied is bereikbaar vanuit de bestaande ventweg aan de zuidelijke kant van de site en wordt ingericht als parkeergelegenheid voor bezoekers. Bovendien biedt deze zone de kans om stedelijk groen te introduceren in het straatbeeld. De bomenrij die zich verderop aan de kaai bevindt, wordt doorgetrokken in het ontwerpgebied en vormt een groenscherm dat in de zomer schaduw en privacy genereert op de terrassen aan de zuidwestzijde van het gebouw. ’s Winters kijken de bewoners van op diezelfde terrassen door de ijle kruinen van de bomenrij en kunnen zij genieten van een wijds zicht over de Brugse vaart.

Het binnengebied aan de noord-oostzijde van het gebouw werd ontwikkeld als private tuinzone. Hier bevinden zich tuinen en terrassen die toegekend worden aan de appartementen op het gelijkvloers. Op het dak van het ‘lichaam’ werd vanuit duurzaamheids overwegingen geopteerd voor een groendak. Daarnaast spelen zich op het dak ook activiteiten af, namelijk ter hoogte van de ‘kop’. Op deze plaats bevindt zich een uitgebreid dakterras met een imposant zicht op het Gentse stadscentrum, de Brugse Vaart en de wijde omgeving. Verspreid over dit dakterras worden zones voorzien waarin men grote struiken kan planten.
In het kader van levensbestendig en aanpasbaar bouwen, zorgt de flexibele planopbouw ervoor dat de appartementen met een minimum aan ingrepen kunnen worden omgebouwd. De woningen voldoen aan de principes van meegroeiwonen en kunnen, mits enkele kleine ingrepen binnen in het appartement, integraal rolstoeltoegankelijk worden gemaakt.

In het ontwerp werd speciale aandacht besteed aan de terrassen. Niet alleen bedraagt de oppervlakte van elk inpandig terras minimum 10m2, maar de terrassen werden tevens derwijze ontworpen dat zij kunnen worden gebruikt als wintertuin. Elk inpandig terras kan immers worden afgesloten met glazen schermen. Zodoende beschikken de bewoners in de winter over een extra vertrek in de woning. De bewoners kunnen de zonlichttoetreding reguleren door gebruik te maken van verschuifbare zonneweringen.
Duurzaamheidsfiche

Als architecten streeft Abscis ernaar om een moderne en hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept. Dit duurzaam totaalconcept wordt gerealiseerd door middel van geïntegreerd ontwerpproces gebaseerd op 2 belangrijke pijlers: het energiezuinig bouwen (Trias Energetica) en het bio-ecologisch bouwen met de nadruk op een duurzaam water- en materiaalgebruik. Abscis maakt hiervoor gebruik van een ‘duurzaamheidsmeter’ gebaseerd op 8 onderdelen: inplanting; mobiliteit; natuurlijk milieu; water; grondstoffen en afval; energie; gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid; samenleving en economie. Deze elementen worden in elke studiefase getoetst en bijgestuurd.

1. Inplanting

-    Het gebouw bevindt zich in de stadskern van Gent, op wandel- en fietsafstand van het historische hart van de stad én van het natuurgebied Bourgoyen.
-    De bus-, en tramhaltes zijn gelegen op wandelafstand. Er is een goede ontsluiting voor woon-werkverkeer naar zowel de buitenrand van Gent als naar andere steden via de R4 en snelwegen.
-    De openbare weg is uitgerust met 2 voetpaden afgescheiden van de openbare weg met een groene berm voor het gebouw.
-    In de halfondergrondse parking worden er 18 parkeerplaatsen voorzien, waarvan vier voor personen met een beperking. Er is voldoende fietsberging voorzien voor elke bewoner.

2.Mobiliteit

-    Het gebouw bevindt zich in de stadskern van Gent, de bus-, en tramhaltes zijn gelegen op wandelafstand. Er is een goede ontsluiting voor woon-werkverkeer naar zowel de buitenrand van Gent als naar andere steden via de R4 en snelwegen.
-    De openbare weg is uitgerust met 2 voetpaden afgescheiden van de openbare weg met een groene berm voor het gebouw.
-    In de halfondergrondse parking worden er 18 parkeerplaatsen voorzien, waarvan vier voor personen met een beperking. Er is voldoende fietsberging voorzien voor elke bewoner.

3. Natuurlijk milieu

-    Alle woningen richten zich op de Brugse vaart, één van de troeven van deze plek als een waardevol landschappelijk element.    -
-    Langs de Bargiekaai wordt de bestaande bomenrij verlengd en wordt op de hoek met de Guldenvliesstraat een klein groen plein met banken voorzien als plek voor sociaal buurtcontact.
4.Water

-    Alle daken zijn voorzien van groendaken als eerste buffer voor hemelwater en esthetisch zicht vanuit de hoger gelegen sociale appartementen aan de Guldenvliesstraat.
-    De gelijkvloerse terrassen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen (steenslagverharding en tegels) voor een maximale bodeminfiltratie van regenwater over het dak van de parking naar volle grond achteraan in de tuin.
-    Het regenwater van alle platte daken wordt opgevangen in 2 grote regenwaterputten en gerecupereerd voor toiletspoeling, dienstkranen en het besproeien van de tuinen.
- In de appartementen wordt het plaatsen van waterzuinige toiletten, kranen en andere toestellen gepromoot.
-    Het rioleringsstelsel wordt volledig gescheiden en garandeert een minimale lozing van afvalwater. Het wordt gebufferd en vertraagd afgevoerd naar de riolering.

5.Grondstoffen en afval

-    De parking wordt halfondergronds voorzien, met 3 voordelen: minder grondafvoer, beperkte inrijhelling, én meer privacy voor de gelijkvloerse woningen. De geschikte grond voortkomend van uitgravingen wordt maximaal hergebruikt voor de ophogingen op eigen terrein in functie van een maximaal gesloten grondbalans.
-    Buiten het gebouw kan een composteerplaats voor groente- en fruitafval georganiseerd worden, en in de kelder een kleine afvalsorteerplaats (voor restafval, PMD, glas, papier) voorzien.
-    Het ontwerp is compact opgevat in het opgelegde volume, om de geveloppervlakte en gevelmaterialen in hoeveelheid te beperken.
-    Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen (zoals regionale baksteen) en andere materialen een goede NIBE-classificatie en duurzame houtsoorten met bij voorkeur een FSC of PEFC-certificaat. Het gebruik van producten en materialen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid worden vermeden.
6.Energie

-    De ambitie is K-peil 30 (de huidige norm is K-peil 45) en een E-peil E60 (huidige norm is E80), zijnde laagenergiebouw. Deze levert in de meest ideale voorwaarden een energiebesparing tot 75% vergeleken met de traditionele bouw.
-    De wooneenheden zijn allemaal doorzonwoningen, dat wil zeggen dat men in de leefruimte van ene gevel naar de andere kan kijken én ventileren. De beide gevels met alle verblijfsruimtes zijn oostelijk en westelijk georiënteerd om de passieve zonnewinsten in de winter te maximaliseren.
-    De spouwmuren zijn geïsoleerd met een ecologische isolatie van min 10cm met lambda-waarde 0,021 W/mK. De daken zijn geïsoleerd met min 15cm van dezelfde isolatie. De vloer boven de parking is voorzien van 15cm isolatie met lambda- waarde 0,029 W/mK. Het aluminium schrijnwerk met dubbele hoogisolerende beglazing heeft een max. U-waarde van 1,7 W/ m2K en de beglazing een max. U-waarde van 1,0 W/m2K. Alle zongeoriënteerde beglazing aan de zuidwestzijde is selectief zonnewerend met g-factor van 34% om oververhitting te vermijden.
-   De woningen worden geventileerd met een balansventilatie (systeem D) met warmteterugwinning met een rendement van min. 75%, met performante CO2-sensoren in de hoofdruimten en vochtigheidssensoren in de natte ruimtes.
- De woningen worden individueel verwarmd met een lagetemperatuurs-verwarmingssysteem op een hoogrendements- gasketel met buitenvoeler. De warmte-afgifte is individueel regelbaar met thermostaten per ruimte en met snel reagerende verwarmings- elementen.
-    Verder kunnen meer maatregelen genomen worden: energiezuinige binnen- en buitenverlichting, bewegingsensoren in de toiletten en bergingen, etc. Indien gewenst kunnen zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp als optie aangeboden worden.

7.Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid

-    De daglichttoetreding per verblijfsruimte voldoet aan een minimale daglichtfactor van 15% van de vloeroppervlakte. De oververhitting wordt vermeden door de zonnewerende beglazing, en door beweegbare zonneweringen en gordijnen.
-    De binnenluchtkwaliteit wordt geregeld door een gecontroleerd ventilatiesysteem met geïntegreerde debietmeting en sensoren. Alle woningen zijn 100% bezoekbaar voor personen met een beperking

8.Samenleving

-    Het perceel wordt na jarenlang braakliggen terug bebouwd en zal dus weer deel uitmaken van de stadgezichten langs de waterkant.
-    Er worden bescheiden aanpasbare woningen voorzien met tuin of terras die ingaan op de grote nood aan betaalbare gezinswoningen
in de binnenstad van Gent.
-    De wooneenheden zijn zowel intern aanpasbaar als uitwisselbaar met elkaar (grote appartementen zijn deelbaar, kleine appartementen kunnen aan elkaar gekkopeld worden).


Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners