Afbraak oud douanegebouw op het Eilandje in Antwerpen gestart

Op het Antwerpse Eilandje zijn de afbraakwerken van het voormalige douanegebouw gestart. Op 14 januari 2013 is de tijdelijke handelsvennootschap BESIX-VANHOUT aan de eerste fase begonnen, namelijk het gebouw ontruimen en asbest verwijderen. Daarna wordt het gebouw gesloopt. Tegen eind 2015 verrijst hier het nieuwe gebouwencomplex 'Cadiz': een woon-, werk- en winkelcomplex met 184 appartementen. Polo Architects en META Architectuurbureau tekenden voor het ontwerp.
Op het Antwerpse Eilandje zijn de afbraakwerken van het voormalige douanegebouw gestart. Op 14 januari 2013 is de tijdelijke handelsvennootschap BESIX-VANHOUT aan de eerste fase begonnen, namelijk het gebouw ontruimen en asbest verwijderen. Daarna wordt het gebouw gesloopt. Tegen eind 2015 verrijst hier het nieuwe gebouwencomplex 'Cadiz': een woon-, werk- en winkelcomplex met 184 appartementen. Polo Architects en META Architectuurbureau tekenden voor het ontwerp.Asbest verwijderen

De afbraak van het gebouw zal nauwkeurig en gecontroleerd verlopen. "Hoewel we al op 14 januari met de afbraak gestart zijn, zal daar de eerste weken maar weinig van te merken zijn,” zegt Koen Peeters, projectleider bij de tijdelijke handelsvennootschap BESIX-VANHOUT, het bedrijf dat instaat voor de coördinatie van de afbraak en de uitvoering van de bouwwerken. “We moeten het gebouw immers eerst binnenin asbestvrij maken. Dat asbest zit vooral in de brandwerende afscherming van de dragende structuur. We verwachten daar anderhalve maand mee bezig te zijn.” Tegelijkertijd stelt Koen Peeters de buurtbewoners gerust dat het verwijderen van de asbest geen probleem zal vormen.

Minder hinder is het motto van de slopers

Alvorens met de effectieve asbestverwijdering aan te vangen zal de voorbereidende ontmanteling gebeuren. Deze werken omvatten naast het verwijderen van de inboedel, deuren en plafonds ook het verwijderen van o.a. kolomomafkastingen en buitenschrijnwerk. Pas daarna zal de asbestverwijdering starten. Tegen begin maart 2013 wordt dan het grote geschut ingezet. De derde fase betreft namelijk de sloop van de betonnen structuur. Van Kempen, een afbraakfirma uit Zandvliet, zal een kraan inzetten die het gebouw van bovenaf moet verbrijzelen met een grote betonschaar. Tijdens de sloopwerken zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, zowel qua verkeer als qua lawaai.

De vrachtwagens die het puin afvoeren volgen de Londenstraat om zo snel mogelijk via de Noorderlaan (N180) de autosnelweg te bereiken. Het centrum van de stad zal dus geen extra verkeersdruk krijgen. Er zal voornamelijk gewerkt worden tussen 7 uur 's morgens en 17 uur 's avonds.Cadiz wordt samen met het wijkplein het hart van de Cadixwijk

Wanneer de afbraakwerken voldoende ver gevorderd zijn, start in maart 2013 de uitvoering van de grond- en waterkerende wanden die ervoor zorgen dat de grond en het waterpeilniveau binnen en buiten de bouwput gescheiden blijven. Na het beëindigen van de graafwerken worden in augustus 2013 de paalfunderingen geplaatst, waarmee de eigenlijke bouw van ‘Cadiz’ is gestart.

De ontwerpers van Polo Architects en META Architectuurbureau tekenden vier torens van acht verdiepingen hoog. Die worden met elkaar verbonden door een sokkel van drie bouwlagen waarin ruimte is voor een woonzorgcentrum, kantoren, horeca, en een volwaardige supermarkt. Delhaize tekende ondertussen voor deze winkeloppervlakte en zal hier een winkel openen die vergelijkbaar zal zijn met de supermarkt op het Antwerpse Zuid. Tussen de vier torens met appartementen wordt een groen binnenplein aangelegd dat enkel toegankelijk is voor de bewoners. Ondergronds komt er een ruime parking. De parking naast het douanegebouw wordt in nauw overleg met de stad Antwerpen heraangelegd als een groen buurtplein en bovendien uitgebreid tot aan de rand van het Kattendijkdok. Maar niet enkel het wijkplein wordt ontwikkeld, de hele Cadixwijk zal geherwaardeerd worden. De stad wil van deze buurt een nieuwe woonwijk aan het water maken voor iedereen. Cadiz wordt samen met het wijkplein het hart van de Cadixwijk.Peter Leyssens, gedelegeerd bestuurder van Cores Development: “Cadiz is bijna helemaal uitverkocht, er zijn nog enkele penthouses beschikbaar met een schitterend zicht op de trendy omgeving. Voor de serviceflats zijn er verregaande gesprekken lopende met een zorgcentrum en wie interesse heeft voor de kantoren, zal ook snel moeten zijn. De bewoners zullen midden 2015 in hun appartementen kunnen intrekken. De volledige oplevering is gepland voor eind 2015. Dit project wordt een van de eerste ontwikkelingen die het noordelijke deel van het Eilandje nieuw leven zullen inblazen.”

Tijdens de werken kunnen de omwonenden terecht bij Cores Development voor extra informatie of eventuele vragen. De verkoop gebeurt door Mertens Vastgoed.


Deel dit artikel:
Onze partners