AG VESPA zoekt architectenpool

AG VESPA lanceert voor de vijfde maal een oproep voor de samenstelling van een architectenpool. Het is de bedoeling om met 7 architecten een raamovereenkomst aan te gaan waarbinnen vrij kleinschalige, maar boeiende architectuuropdrachten kunnen toegewezen worden.  

De deelopdrachten hebben betrekking op bouw- en verbouwingsprojecten die ontwikkeld worden in het kader van het stedelijk grond- en pandenbeleid.  Dit beleid wil via ingrepen op de woningmarkt een aantal stadswijken opwaarderen en de kwaliteit van het woningaanbod verhogen.

De offerteaanvraag kadert eveneens in de renovatie van het eigen patrimonium van AG VESPA,  bestemd voor verhuur of erfpacht.  

De aanvragen tot deelneming kunnen tot uiterlijk vrijdag 4 december, 16 uur ingediend worden.

Het bestek kan gedownload worden op www.agvespa.be/prijsaanvragen

Bron: AG VESPA

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage