Alexander D’Hooghe: ‘Met ORG Systems willen we helpen de wereld redden’

Bij onze noorderburen zorgde ORG voor een doorbraak in de aanslepende discussie over het bouwen van bruggen dan wel tunnels over/onder het Ij in Amsterdam om zo de sterk groeiende noordelijke wijk beter te ontsluiten

ORG Permanent Modernity, het ontwerpbureau rond Alexander D’Hooghe, Natalie Seys, Luk Peeters en Marcel Smets, heeft naast zijn afdelingen architectuur en stedenbouw nu ook een afdeling ORG Systems opgericht. “Met ORG Systems willen we helpen de wereld redden of die grootschalige multifunctionele transitieprojecten aanpakken die de wereld nodig heeft om succesvol samen voort te bestaan”, laat Alexander D’Hooghe optekenen tijdens een interview met architectura.be.

ORG Systems vertrekt vanuit het ontwerpend vermogen van de architect-stedenbouwkundige, maar tankt kennis in van alle expertises die nodig zijn om tot de best mogelijke oplossing te komen voor een grootschalig project met een regionale of zelfs globale impact. “Makkelijker gezegd vallen onder deze nieuwe afdeling de complexe, grote projecten die het schaalniveau van de architectuur en stedenbouw overstijgen”, legt Alexander D’Hooghe uit. “We hebben al een aantal van dergelijke projecten gerealiseerd – denk aan de overkapping van de Antwerpse ring – en die kennis en ervaring willen we onder ORG Systems verder structureren en uitbouwen.”

Projecten van deze schaal gaan veel breder dan het pure ontwerpen. Zo speelt procesmanagement een belangrijke rol, en net in de kunst van de synthese ligt voor Alexander D’Hooghe de meerwaarde van de ontwerper: “Een groot regionaal project bouw je nooit in één keer. De strategie van ORG Systems bestaat erin om een complex project te versnijden tot tientallen of zelfs honderden te nemen stappen, waarrond telkens nieuwe coalities moeten gesmeed worden. Dankzij het procesmanagement blijven al deze onderdelen afgestemd op elkaar. Precies die synthese bewaren, is de bijdrage van de ontwerper. Ook een gebouw bestaat uit allerlei afzonderlijke puzzelstukjes zoals akoestiek, stabiliteit, technieken,... die samen een geslaagd geheel vormen.”

ORG Systems streeft bij elk project naar de optimale trade-off tussen economie, ecologie en maatschappij. “Vanuit ons ontwerpend vermogen gaan we een project objectiveren en kwantificeren om uiteindelijk samen met alle stakeholders tot een gedragen oplossing te komen. We reiken tevens de tools aan het project ook effectief op het terrein te realiseren. Het einddoel is om onszelf overbodig te maken”, aldus Alexander D’Hooghe.
 

Het Ij in Amsterdam

Twee gekende projecten die retroactief onder ORG Systems vallen, zijn de overkapping van de Antwerpse Ring en Broeklin, de circulaire werkwinkelwijk in Machelen ter vervanging van Uplace. Minder bekend bij ons maar veelbesproken bij onze noorderburen is het Ij in Amsterdam. Daar zorgde ORG voor een doorbraak in de aanslepende discussie tussen het stadsbestuur en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het bouwen van bruggen dan wel tunnels over/onder het Ij in Amsterdam om zo de sterk groeiende noordelijke wijk beter te ontsluiten en te verbinden met het historisch centrum. “Na heel wat gesprekken en studies zoals flowanalyses van de verkeersstromen in de stad en op het water hebben we voorgesteld om de ring rond het historisch centrum rond te maken en de noordelijke wijk zo deel te laten uitmaken van het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Ook twee bruggen over het Ij en een voetgangerstunnel onder het Centraal Station maken deel uit van ons ontwerpvoorstel”, aldus Alexander D’Hooghe.


Ecologisch begeleide industrialisatie in Malawi

In Malawi werkt ORG Systems op schaal van een heel land. Alexander D’Hooghe: “We ontwikkelen een masterplan voor de ecologisch begeleide industrialisering van heel Malawi. We gaan hier het Israëlische model van de mosjav of de coöperatieve landbouwnederzetting heruitvinden voor subsaharaans Afrika. In Malawi bewerken honderden kleine boeren hun eigen stukje land. Door op te schalen en samen te werken maken we investeringen zoals irrigatie zinvol en haalbaar. Malawi zit nog aan het begin van de grote verstedelijkingsgolf die in omliggende landen het landbouwareaal heeft uitgedund. In Malawi beogen we een betere balans tussen stad en platteland.”

 

Klimaatverandering

Naast verstedelijking en urbanisatie is ook de klimaatverandering en de daarbij horende energietransitie een belangrijke focus van ORG Systems. Zo rondde ORG Systems onlangs ambitieus studieproject af in onze Belgische Noordzee: Design for Public Value at Sea (D4PV@Sea), over het co-creatief realiseren van multifunctionele energie-eilanden, noodzakelijk voor de grootschalige opslag van hernieuwbare energie. Binnenkort verschijnt op architectura.be een uitgebreid artikel over dit project.

Zopas werd het project ‘Kustvisie’ door de Vlaamse overheid gegund aan een consortium met ORG, IMDC, Arcadis, Common Ground, Connect, LDR, Econopolis en An Luyten. ORG wil daar inzetten op multidisciplinair ontwerpend onderzoek om samen met alle betrokken stakeholders de kustlijn van morgen te definiëren, en nu al te anticiperen op de stijgende zeespiegel ten gevolge van klimaatverandering.

 

Deel dit artikel:
Onze partners