AR-TE ontwerpt ambulant centrum André Dumont in Genk

De ziekenhuisactiviteit van campus André Dumont in Genk zal binnenkort plaatsmaken voor een zorg gerelateerde wijk. Campus Sint-Jan neemt de hospitalisatie-activiteiten van de ziekenhuissite over. De nieuwe zorgcampus zal een ambulant centrum met onderzoekslokalen voor verschillende disciplines, een woonzorgcentrum en een dagcentrum omvatten. Architectenbureau AR-TE en hoofdaannemer Heijmans Bouw staan in voor dit project. De afwerking is voorzien voor juli 2015.

Organisatie

Het ambulant centrum zal bestaan uit een transparante inkomzone die toegang geeft tot een publiek toegankelijk plein en een ondergrondse parking. Een semipublieke wachtzone zal door een loggia van de publieke ruimte gescheiden worden en in een achterliggend privaat volume zullen de onderzoekslokalen zich bevinden. Belangrijk voor de organisatie van het project is dat het voor gebruikers eenvoudig moet zijn om zich te oriënteren. Aan die voorwaarde wordt voldaan door het concept van ruimtelijke gradatie op alle verdiepingen van het ambulant centrum door te trekken. Door de ligging moet de nieuwe zorgcampus ook goed beschikbaar zijn voor alle weggebruikers.

Materialen en technieken

In het gebouw wordt gebruik gemaakt van keramische tegels met wit geglazuurde oppervlakte. De vaste zonweringen uit gelaserd poedergelakt staal en hun oriëntatie worden op een efficiënte manier vormgegeven, waardoor gemotoriseerde zonwering tot een minimum wordt beperkt. De structuur van het gebouw fungeert verder als duurzame drager. Het gebouw is opgebouwd uit dragende buitenwanden met één vaste kern met ondersteunende functies en een beperkt aantal kolommen, waardoor een flexibele invulling mogelijk is.

Uitdaging

Het ambulant centrum zal onderzoekslokalen bevatten voor verschillende disciplines, onder andere medische beeldvorming, cardiologie, pneumologie, vaatheelkunde, algemene heelkunde, urologie, orthopedie, gynaecologie, pediatrie en bloedafname. De belangrijkste uitdaging voor het project bestond dan ook uit de verschillende functies en entiteiten op een geïntegreerde wijze in te planten door onder andere rekening te houden met de historische, morfologische en sociotechnische context.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners