Architectencafé "Campus and the city"

Woensdag 5 mei 2010 organiseerde de Bond van Vlaamse Architecten voor de tweede maal in Gent een architectencafé. Het initiatief werd door iedereen goed gesmaakt, want ook deze maal was de opkomst overweldigend.

Woensdag 5 mei 2010 organiseerde de Bond van Vlaamse Architecten voor de tweede maal in Gent een architectencafé. Het initiatief werd door iedereen goed gesmaakt, want ook deze maal was de opkomst overweldigend.

Twee jonge ir.-architecten, Marie Huyghe en Julie Vanden Bussche, kwamen in Stadsbrouwerij Gruut spreken over de zichtbare en niet-zichtbare relaties tussen de universiteit met de Stad Gent. Hoe beiden dynamisch op elkaar reageren en evolueren. Hoe de tijdsgeest zich vertaalt in de bebouwde omgeving.

Met hun scriptie "Campus and the City" duiden ze deze dynamiek op een schitterende manier vanaf het ontstaan van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent in 1817 tot heden. Recente voorbeelden zijn het vorig jaar in gebruik genomen Universiteitsforum en de uitbreiding van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, ontworpen door Stéphane Beel en Xaveer De Geyter, het studentenhuis, ontworpen door prof. dr. ir.-arch. Firmin Mees. Allen projecten die als drager het in 1999 opgestelde stadsontwerp Sint-Pieters hebben.

Even verrassend is de vaststelling hoe de lokale bedrijvigheid het kielzog van de Universiteit volgt. We zien hoe de horeca en kamerwoningen zich rond de assen scharen en weer verdwijnen wanneer de universiteit een bepaalde plek verlaat.

Marie Huyghe en Julie Vanden Bussche besloten hun lezing met een blik in de toekomst. Ze evalueerden op een kritische manier drie scenario’s: een universiteit die zich verder uitstrekt in de stad, een universiteit die haar middelen bundelt, een virtuele universiteit: een zender van kennis in haar toren van kennis.

De Bond van Vlaamse Architecten is er van overtuigd dat een lezing over actuele thema''s en boeiende sprekers in een informeel kader zowel de leden als de niet-leden aanspreekt. Het opzet om de lezing af te sluiten met een hapje en een drankje is een uitgelezen moment om bij te praten onder vakgenoten. Een architectencafé is de plek om kennis en ervaring uit te wisselen, om de banden met collega’s aan te scherpen. Met dank aan Arval by ArcelorMittal.


    

(c) BVA

 

Deel dit artikel:
Onze partners